Kriget i Ukraina är inne på sin femtonde månad. Nu föreslår Liberalerna att Solna etablerar en vänort i en ukrainsk stad, ett samarbete som man menar senare kan underlätta och bidra till återuppbyggnaden av staden.

Förslaget är Iprin, en stad med cirka 60 000 invånare utanför Kiev. "Iprin har många företag och ett omfattande idrottsliv som är en viktig del av lokalsamhället. Det betyder att Irpin har stora likheter med Solna och ett vänortssamarbete ger möjligheter till kontakter och utbyte av erfarenheter över en längre tidsperiod på ett sätt som våra båda städer har nytta av", skriver L i en motion till kommunfullmäktige.

Solna har idag fyra vänorter: Gladsaxe i Danmark, Nordre Follo i Norge, Pirkkala i Finland och Valmiera i Lettland.