Mitt i Järva har tidigare rapporterat om Spånga-Kista församlings svåra ekonomiska läge.

Den rådande konjunkturen, men framför allt att färre medlemmar döps in i kyrkan i området samtidigt som många dör ur den, gör att intäkterna minskar.

För att ha råd att bevara sin verksamhet och 1100-talskyrkan i Tensta, som behöver renoveras, har församlingen tidigare meddelat att man vill riva det gamla församlingshemmet vid Spånga torg för att bygga bostäder på platsen och på så sätt få en extra inkomst – något som väckt starka reaktioner.

Samtidigt ansökte man för ett tag sedan om ett förhandsbesked för att uppföra ett helt nytt församlingshus i anknytning till kyrkan i Tensta, dit man enligt kyrkoherde Jerker Alsterlund även vill centralisera församlingens verksamhet i stort.

Drar tillbaka

Nu dras den ansökan dock tillbaka. Anledningen är att kyrkan i stället vill "fokusera på Bussenhus och Spånga torg", enligt tillbakadragandet.

Bussenhus är en fastighet som församlingen äger en bit bort från kyrkan i Tensta. I dagsläget står där ett gammalt hus som man vill riva, och i stället även här uppföra nya bostäder för att få ytterligare en inkomst.

Man har samtidigt insett att det är mer ekonomiskt försvarbart att integrera församlingslokaler i samma byggnad, berättar Jerker Alsterlund.

– Egentligen är planen densamma, vi vill fortfarande centralisera mycket av verksamheten till Tensta och ha ett slags icke-kommersiellt centrum här. Men det är billigare att ha en församlingslokal i botten av ett hyreshus än att bygga ett helt nytt hus, säger han.

Församlingen har kritiserats för att göra ansökningar för planer som kanske inte kommer skrida till verket. Totalt har man betalat 5,1 miljoner för byggutredningar vid Spånga torg och vid kyrkan i Tensta.

Kyrkoherde Jerker Asterlund och församlingen bjuder allmänheten till officiellt möte den 9 maj.

Kyrkoherde Jerker Asterlund och församlingen bjuder allmänheten till officiellt möte den 9 maj.

Stefan Källstigen

Är det ekonomiskt försvarbart att göra så här?

– Det blir så här när man utreder sådana här saker under flera år, man provar sig fram och försöker komma fram till hur man ska gå vidare på bästa sätt. Det är så byggprocesser går till – planerna utvecklas av vad man får för svar och respons, och när man ser vad som är möjligt att gå vidare med.

Bjuder in till möte

Många har undrat hur det egentligen ska bli med församlingshemmet vid Spånga torg och de olika bygg- och rivningsplanerna kring kyrkans fastigheter.

För att inga missförstånd ska uppstå bjuder församlingen därför in till ett officiellt möte för allmänheten den 9 maj, klockan 19 i Kista kyrka, meddelar Jerker Alsterlund.

– Det har varit mycket fokus olika detaljfrågor inom det här. Ofta har man inte helhetsbilden, vilket lett till upprördhet. Tanken är att presentera all information om hur vi önskar att vår verksamhet ska se ut i framtiden, och så får allmänheten chans att ställa frågor.

Det kommer bland annat finnas en arkitekt på plats för att presentera byggplanerna.

– Inget är hugget i sten, det är fortfarande en pågående process, men vi hoppas få en chans att visa upp något som kan ge mervärde åt invånarna, säger Jerker Alsterlund.