Symbol. Kvarnen byggdes i mitten på 1780-talet och var i bruk fram till 1920. Foto: H Eriksson / Järfälla kommuns bildarkiv

Kvarnfrågan maler långsamt – inga klara besked

Vad hände egentligen med Järfällapolitkernas löfte om att den nedbrunna kvarnen skulle byggas upp i Jakobsberg? En av de hetaste valfrågorna 2018 verkar ha svalnat.

  • Publicerad 07:50, 26 jun 2022

Under förra valperioden var det en het fråga. Den då styrande koalitionen (S,MP,C) lovade en kvarn på Kvarnbacken och i ett enstämmig fullmäktige röstade liberalernas motion om ett återuppbyggande fram.

Den sista ledtråd Mitt i kan hitta är kommunstyrelseförvaltningens godkännande av en rapport. Då lades kvarnens återuppbyggande till i arbetet med budgeten för 2020.

Sedan dess har det varit tyst, och det verkar som att mysteriet inte är mer hett än att det handlar om en budgetfråga.

– När vi tog över 2018 så var ekonomin i dåligt skick. Det fanns stora behov inom bland annat skola, och därför kom kvarnen inte med i budgeten, berättar Jonathan Björniden, gruppledare för liberalerna, ett av partierna som 2018 var mest drivande i frågan.

På det kom sen två osäkra pandemiår och ökade byggnadskostnader.

– Just nu skenar byggkostnaderna något enormt på grund av materialbrist i byggbranschen. Att starta kvarnbygget nu till priset av besparingar i skola och äldreomsorg är inte ansvarsfullt, då får man vänta tills det är ekonomiskt stabilt.

Varför har ni inte fortsatt fighten denna mandatperiod?

– Vi har inte släppt kvarnen, men vi har andra frågor som också är viktiga. Järfällaborna förväntar sig att vi hanterar deras pengar klokt och då behöver saker man kan tycka är viktiga vänta.

Allianskollegan Emma Feldman (M), kommunstyrelseordförande, delar Björnidens bild.

– Pengarna har inte avsatts i budgeten än så länge. Under de senaste två åren har det varit extremt osäker tid och det har inte varit något som kan prioriteras.

Helhetsfråga

I förvaltningens rapport menade man att det billigaste skulle vara att bygga en tom kvarn (se faktaruta).

Varför gick man inte på förvaltningens förslag?

– Jag skulle säga att en ny kostnadskalkyl behöver göras, inte minst mot bakgrund att kostnaderna har ökat. Sen behövs ett helhetstänk och det handlar inte bara om hur kvarnen ska byggas utan att hela området ska utvecklas på bästa sätt.

Inväntar svar

Socialdemokraterna var ett annat parti som drev frågan då. Idag är de förvånade över att det varit så tyst.

– Om en ny kalkyl krävs, varför har då styret inte gjort det? Med mindre än hundra dagar kvar till val har vi varken sett initiativ eller beslut. Jag tolkar det som att intresset inte har funnits, menar oppostionsråd Eva Ullberg (S).

Varför har ni inte fortsatt att dra i det denna mandatperiod?

– Vi har inväntat svar kring frågan, men än så länge har det inte fattats några beslut om att den ska byggas. Frågan fortsätter att leva för att det här är en av många frågor där borgarna inte kommer till skott, menar Eva Ullberg.

Hur framtiden för kvarnen blir kanske inte är lika het i år, men det kan finnas hopp.

Kan kvarnen byggas upp igen?

– Det tror jag absolut, men det är en budgetfråga, säger Emma Feldman.

Har brunnit ner tre gånger

Väderkvarnen stod på Kvarnbacken från 1780-talets mitt. Tre gånger har kvarnen brunnit ner: 1980, 1997 och 2005.

2016 fattade kommunstyrelsen ett utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar, där Kvarnberget var med. Projektet ”The mill" innehöll bla. 600- 800 bostäder och en ny park där kvarnen stått.

Förslaget möttes av kritik från och även oppositionspartierna L,M,KD röstade mot förslaget,

2018 beslutades det att detaljplanen skulle delas i två; en del var Kvarnbacken, den andra Järfällavägen - Kvarnvingevägen. Liberalerna la även fram en motion om att stoppa bygget och att kvarnen skulle återuppbyggas. Samma år godkändes motionen i fullmäktige.

2018 fick i kommundirektören i uppdrag att föreslå finansiering och vad som skulle finnas i kvarnen i en rapport.

Rapporten visade att det skulle bli för dyrt med verksamhet i kvarnen, det skulle innebära framdragning av vatten och väg. Kvarnen som ett "skal" beräknades kosta 4- 5 miljoner, medan verksamhet i hamnade på 10-15 mijlnoer. Förslaget blev att kvarnen byggs upp som ett landmärke utan verksamhet.

2019 godkändes rapporten och frågan om återuppbyggandet skulle hanteras i samband med budgetarbetet 2020.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre