Kommunen ska lägga 7,5 miljoner kronor på att bygga en ny anläggning åt Kustbevakningen.

Det handlar om en om- och nybyggnation av deras station på Djurö, med nya omklädningsrum, kontor och större allmänna ytor och kök för personalen, bland annat. Stationen behöver också moderniseras och anpassas efter dagens verksamhetskrav.

Varför är det här motiverat?

– Vi lever med stora omvärldsförändringar och ett förändrat säkerhetsläge där Kustbevakningen är en viktig aktör för att öka tryggheten i vår skärgårdskommun. Jag är glad att vi genom detta möjliggör en tryggad närvaro av Kustbevakningen i Värmdö, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Man säkrar på det här sättet också hyresintäkter till kommunens bolag Värmdö hamnar, som i dag ligger på 2,6 miljoner kronor per år, från Kustbevakningen.  

Kustbevakningen ute på uppdrag.

Kustbevakningen ute på uppdrag.

Kustbevakningen

Enligt Kustbevakningen själva är den här utökningen ett måste för att de ska kunna vara kvar i Värmdö, nu och på sikt.

– Hela Kustbevakningen är inne i en stor expansionsfas. Vi ska rekrytera cirka 100 nya medarbetare i hela landet och det kan innebära att vi även behöver utöka personalen på Djurö, säger Mattias Lindholm, pressekreterare på Kustbevakningen.

Vill gärna vara kvar på Djurö

Djuröstationen är redan i dag en av deras största stationer, med ungefär 50 anställda, enligt Mattias Lindholm, och de senaste åren har de blivit för trångbodda.

För Kustbevakningen är Värmdö en strategiskt bra plats, med sitt läge mitt i Stockholms skärgård, nära stora hamnar som Kapellskär och Norvik och nära de stora farlederna.

– Det är även nära in till Stockholm, och ut till Östersjön, där vi har uppdrag ibland. Så vi är väldigt glada att kunna vara kvar på Djurö, och att den här processen nu är igång, säger han.

Pengarna lånas ut från kommunen till det egna kommunala bolaget Värmdö hamnar AB, som bygger stationshuset, och beslutet fattades i början av april. Investeringen kommer att finansieras genom en höjd hyra för KBV.