Förra året lade staden in sex miljoner kronor för akuta renoveringar på Kungsholmens brandstation, som invigdes 1931. Samtidigt planerades för en större upprustning. Nu går man vidare med de planerna med ett så kallat inriktningsbeslut i fastighetsnämnden.

https://www.mitti.se/nyheter/kungsholmens-klassiska-brandstation-ska-rustas-akut/reptbs!slPTGGg@eqDpO1mHDpr8A/

Hela kåken ska få en teknisk upprustning men tanken är också att flytta ner verksamheten nära markplan för att korta utryckningstiden och uppfylla tillgänglighetskrav.

Därför planeras en utbyggnad av brandstationen mot gården, men det klassiska brandslangstornet ska stå kvar och rustas, enligt staden. Genom ombyggnaden ska det även bli bättre ytor för att separera smutsig och ren utrustning samt könsneutrala omklädningsrum.

– Det är en snårig byggnad som inte är anpassad till verksamheten. Det är kul att få till en sån här prioritering. Det här kommer att korta utryckningstiderna och gör att brandstationen uppfyller tillgänglighetskraven. Det är viktigt för tryggheten, säger Dennis Wedin (M), fastighethetsborgarråd.

I samband med renoveringen, som beräknas starta nästa höst och bli klar första kvartalet 2024, måste brandstationen evakueras under byggtiden på 1,5 år. I dagsläget ser det ut att bli till en tillfällig brandstation som anläggs vid S:t Görans sjukhusområde och diskussioner med Region Stockholm pågår.

– Vi planerar för en tillfällig brandstation där med baracker, men det ska inte påverka utryckningstiden eller tryggheten för medborgarna på ett negativt sätt. Vi kommer hitta en klok lösning som är klar långt innan renoveringen påbörjas, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Storstockholms brandförsvar som också gläds åt den stundande renoveringen.

https://www.mitti.se/nyheter/150-miljoner-kronor-i-sjon-nar-blaljushuset-pa-kungsholmen-skrotas/aRKodv!ao@g2dCHq09XPGwcqKvqnA/

I brandstationen finns det även fyra hyreslägenheter, en ”kvarleva sedan tiden då brandmännen bodde vid stationen” enligt Wedin. De boende kommer erbjudas andra lägenheter då detaljplanen inte tillåter bostäder, och efter renoveringen kommer drygt 700 kvadratmeter kontorsyta hyras ut internt inom staden.

Kostnaderna för projektet är än så länge hemliga, för staden vill pressa priserna för de som ska skicka in anbud. Men enligt Wedin rör det sig om ”betydligt mer” än de akuta renoveringspengarna på sex miljoner kronor.

Många av stadens stora projekt har skenat iväg kostnadsmässigt, hur ser du på risken att det blir så även här?

–  Det viktigaste för att undvika fördyringar är att det inte blir några överraskningar. När vi gör ordentliga utredningar, som här, så minskar risken för överraskningar. Där lägger vi mer fokus nu och jag känner mig trygg i att vi gör grundliga kontroller, säger Wedin.