På onsdagen fattas beslut om att nätläkarbolaget Kry får etablera sin tredje fysiska vårdcentral i Region Stockholm, i Sickla i Nacka. Den beräknas öppna under hösten.

De två övriga, i Gallerian och på Sibyllegatan, öppnade den 1 september. På kort tid lyckades de få över 10 000 listade patienter.

Men snart kom kritiken.

Förstod inte att de blev listade

Stockholms distriktsläkarförening skriver i Läkartidningen att Kry "fullistar" patienter , då de som sökt vård via Krys app med en knapptryckning kunnat lista sig hos dem, en del utan att inse det.

De avlistas därmed från sin tidigare vårdcentral, som går miste om ersättning från regionen.

Kvar på vårdcentralerna blir äldre patienter som inte är digitala, multisjuka och andra som är dyra att vårda, medan Kry håvar in lättförtjänta pengar, enligt distriktsläkarföreningen.

Kry får ok

Men eftersom vårdcentraler ingår i vårdvalet, där fri etableringsrätt råder, kan regionen inte säga nej till Kry.

– Nej, om vårdgivaren uppfyller våra regler så ska de få ett ja, säger regionrådet Tobias Nässén (M).

Dessutom blir det billigare när nätläkarbolag etablerar sig i regionen, eftersom man då slipper betala den dyra utomlänstaxan.

– Vi hade sparat 150 miljoner kronor hittills i år om de så kallade nätläkarna debiterat enligt vår taxa, säger Nässén.

Tydligare info

Nu är regionen också på väg att förtydliga riktlinjerna för hur patienterna ska informeras när de listar sig, något som Kry har rättat sig efter.

Men enligt vårdcentraler som Mitt i varit i kontakt med har patienter ringt och varit förtvivlade över att ha blivit avlistade?

– De har ju möjlighet att välja tillbaka. Det finns inget tak för hur många gånger man kan lista om sig, säger Tobias Nässén.

Distriktsläkarföreningen menar att vårdcentraler blir kvar med äldre icke digitala patienter som kostar mer att vårda än unga friska?

– De lyfter en viktig fråga som vi följer noga. Men ersättningen är högre för äldre, kroniskt sjuka och andra med större vårdbehov.

Kry har också köpt vårdföretaget Helsa och tar över dess vårdcentraler i Hornstull, Älta, Sundbyberg och Vallentuna.