Ingripandet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot grov och organiserad brottslighet. Specialindrivningsenheten har en jourverksamhet dit polisen och tullen kan vända sig dygnet runt för att tipsa om utmätningsbara tillgångar som hittats hos personer i samband med till exempel gripanden, husrannsakningar och andra tillslag.

Kronofogden gör ingen bedömning av om personen ifråga är kriminell utan kontrollerar bara om det finns obetalda skulder som ska utmätas. I det här fallet hade mannen med Gucci-prylarna en skuld på drygt 20 000 kronor, som nu har minskat till strax under 20 000.