Jonas Gardells show ”På besök i mellanmjölkens land” är en klassiker. 1999 beskrev

Gardell ett rike där inget får sticka ut, där allt ska passa allt och alla.

Kort sagt landet lagom, mjäkigt och urvattnat. Tisdagen den 1 november presenterades Transportstyrelsens förslag om A-traktorns framtid. I sann mellanmjölks-anda.

Officiellt kom regeringsuppdraget i höstas, men utvärderingen inleddes för två år sedan i samband med att den elektroniska strypningen blev tillåten.

Arbetets huvudinriktning var att öka högsta tillåtna fart från 30 till 45 km/tim, men utredningen kom närmast att göra en U-sväng.

Sidorna som innehöll eventuellt ökad fart revs nämligen ur strax innan luntan skulle presenteras. Ja, kanske inte direkt revs ur – men avsnittet kortades ner, till i stort sett intet.

Maxfart 30 km/tim kvarstår. Politiskt korrekt och oantastligt – inte minst med tanke på tre dödsolyckor, enbart under hösten.

Trots att det tunga avsnittet ”Högre tillåten hastighet” försvann, gjorde Transportstyrelsen sitt bästa för att verka kompetent och kraftfull.

Sanningen var att Transportstyrelsens experter hade missat att förutse med vilken lätthet A-traktorns elektroniska strypning går att manipulera. En grav underskattning av dagens tekniska ungdom.

Tankarna seglar iväg till en annan föreställning: ”Det hade jag ingen aaaning om”. Just det, Hasse Alfredsson i Hasse & Tages ”Under dubbelgöken” från 1979.

En dold kontakt, kanske en fjärrkontroll mindre än en tändsticksask, ett tryck och den begränsande elektroniken – som är lagligt köpt på nätet – kopplas ur.

A-traktorn återgår därmed till att vara personbil, möjlig att köra i motorvägsfart – eller ännu värre (150 uppmätt på väg 55 vid Örsundsbro).

Hos polisen fanns en önskan om tvärstopp. Alltså, handbromsen i för gott. Andra deltagare i referensgruppen stod fast vid grundförslagets höjda fartgräns. Denna för att A-traktorn bättre ska flyta in i trafiken.

I den här gruppen fanns också argumentet att en måttlig farthöjning skulle göra det mindre attraktivt att manipulera spärren – för att kunna köra ännu fortare.

Okej, utredningen föreslår vinterdäck och bilbälten. Låter bra, men när det sedan brände till i frågan om utbildning duckade Trafikstyrelsen på ett klassiskt, mjäkigt, svenskt sätt: ”Ska utredas”.

Hur svårt kan det vara? Fullständig körutbildning för A-traktor, motsvarande B-körkort, både när det gäller praktik och teori. Slut med uppkörning på tvåhjulig moppe!

En bieffekt var att Transportstyrelsens utredning blev en väckarklocka i Bryssel.

Därvarande EU-byråkrater reagerade nyvaket på det faktum att svenska 15-åringar tillåts köra personbilar nödtorftigt förvandlade till arbetsfordon. Nu hotar ett totalförbud runt hörnet. EU kan mycket väl slå fast att gränsen 18 år ska gälla även för A-traktorer. Vem är då intresserad? För de 15- och 16-åringar som vill köra fyrhjuligt, återstår i sådant fall bara den snabbare moppebilen – med en krocksäkerhet obetydligt bättre än kaffeautomatens plastmugg. Med eller utan mellanmjölk.