När målningen kom på plats 2017 skedde det trots grannars protester.

Fastighetsägaren vars hus skulle utsmyckas ingick två överenskommelser – en med Stockholm konst som sa att den skulle vara kvar minst fem år – och en med en närliggande bostadsrättsförening att den skulle sitta uppe max fem år.

– Då visste vi inte riktigt vad det skulle bli och några av oss var starkt negativa. Det var nog mer känslomässigt än praktiskt, säger Hans Cervin som bor mitt emot målningen.

– Vi har börjat tycka om konstverket och uppskatta dess bidrag i stadsrummet. Ganska snart upplevde vi att folk samlades vid den på ett positivt sätt. Det skapar liv och rörelse, turister och ungdomar som stannar till. Man går ut och känner att området lever på ett sätt det inte gjorde tidigare.

Därför hoppas nu Hans Cervin och hans grannar att målningen får bli kvar. Bostadsrättsföreningen har även tagit bort sitt krav på att den måste tas ner efter fem år.

– Vi har inga tunga argument, utan bara känslomässiga. Vi har inget emot att det byggs hus i stan och bostäder behövs, men kanske inte just vid målningen.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-jattemalning-pa-fasad-vissa-kommer-hata-det-vissa-kommer-alska-det/repqfb!t1mDkV@3GHtdTDeGQKMO@g/

Njuta ett tag till

Nu har fastighetsägaren planer på att bygga nytt på platsen, vilket skulle betyda att verket försvinner.

– Vi har sökt ett förhandsbesked som vi fått godkänt på, säger Caspar Settergren, ordförande i Fastighets AB Fiskargatan som äger huset.

Hur stort det nya huset blir och vad som ska rymmas i det är inte klart, men om det byggs försvinner muralmålningen.

Grannar tycker det är tråkigt om den försvinner. Hur ser du på det?

– Jag tycker själv sjukt mycket om den och är stolt över att vi tillsammans med Mårten Castenfors vid Stockholm konst drev igenom projektet. Min förhoppning är att det här ska trigga andra fastighetsägare som har väggar som inte används till att göra något kul.

Går målningen att bevara?

– Det är nog en omöjlighet. Då är det bättre att be duktiga graffitimålare att skapa en ny muralmålning någon annanstans.

Det blir nog först våren 2023 ett eventuellt bygglov för den nya fastigheten lämnas in, tror Caspar Settergren.

– Sedan ska det processas, så Stockholm får njuta av målningen ett bra tag till.