I augusti var Kistabon Gunilla Olofsson med make och barnbarn i Igelbäckens naturreservat för att plocka blåbär.

När de cyklade över bron längs krutbanan gjorde de en upptäckt som fick Gunilla att ana oråd.

– Det kändes surrealistiskt att kanterna var så oskyddade. Hade man mött två som var ute och sprang och motionerade eller om några barn lekte där hade det varit jättelätt att tippa över kanten. Den är inte så bred, det kändes extremt farligt, säger hon.

Redan i december 2020 fick Sundbybergs stad in ett medborgarförslag på temat. Där stod det att "ett fall från den relativt höga bron skulle kunna orsaka en allvarlig kroppsskada eller värre". Författaren menade också att risken för en olycka ökar i takt med att naturreservatets besökare blir allt fler.

"Små plastband"

Politikerna i stadsmiljö- och tekniska nämnden skrev i ett svar att "det vore bra med ett staket eller skyltar som manar till försiktighet". En inställning som slogs fast i kommunfullmäktige i april.

Något staket fanns emellertid inte när Gunilla Olofssons man besökte bron i oktober. Däremot hade avspärrningsband satts upp.

– Det var bara några små plastband, de satt inte ens ordentligt, säger Gunilla Olofsson och tillägger att det känns "ofattbart" att inte kommunen varit snabbare med att få till en mer permanent lösning.

För att skynda på detta har hon kontaktat staden. Det har även Mitt i gjort, för en kommentar om ärendet.

I ett mejlsvar får vi veta att staden beställt en besiktning som försenats men som nu har genomförts. Inspektionen har lett fram till ett antal åtgärdsförslag som nu ska utredas. Av mejlet framgår inte vilka alternativ det rör sig om eller när en åtgärd är på plats.

Saboterad skyltning

Staden skriver att sträckan i fråga är avsedd endast för ryttare och fotgängare.

"Bron har haft en skyltning uppsatt som tyvärr blivit saboterade men som kommer vara åtgärdade inom kort. Bron har också haft ett säkerhetsstaket sen en tid tillbaka som en tillfällig säkerhetsåtgärd", heter det.

https://www.mitti.se/nyheter/host-da-ere-halligang-i-naturreservatet/repviB!Q3jvc77WwjaNg33KYAzKg/