Redo. Snart 47-årige Magnus Björkman fick sin första dos i veckan när vaccinationen av socialt utsatta grupper startade. "Jag kan vara en försökskanin" säger han. Foto: Claudio Britos

Kritik mot regionens vaccinationsplan av hemlösa

Regionen vill se en snabb vaccinering av hemlösa men ideella föreningar varnar för att man inte kommer fånga upp alla socialt utsatta. Magnus Björkman, som är hemlös, tror att det blir en liten grupp som tar vaccinet. “De flesta bryr sig inte”, säger han.

  • Publicerad 20:31, 3 maj 2021

Muskelvärk, feber, ömhet och rodnad på injektionsstället. Magnus Björkman skummar listan över vanliga biverkningar. Han har precis fått sin första spruta vaccin inne på Capio Pelarbackens vårdmottagning för hemlösa. Mottagningen, där Magnus Björkman är en av knappt 1 400 patienter, ringde upp för en vecka sen. Först tvekade han.

– Jag fnulade på det eftersom jag redan har varit smittad och inte blev så sjuk men sen tänkte jag att jag måste ge det en chans. Det är både för att skydda mig själv och för att skydda andra, säger han.

Beppo fick covid-19 utan tak över huvudet

"De flesta bryr sig inte"

Magnus Björkman, som är hemlös, var en av de första att få vaccinet i gruppen socialt utsatta som nu ska prioriteras. Enligt regionen handlar det om runt 11 000 personer som saknar fast bostad som ska erbjudas vaccin, bland annat på Pelarbacken. Sprututbytet ska också vaccinera, liksom metadon- och subutex-mottagningar.

Magnus Björkman beskriver sig som “en försökskanin”. Många av de hemlösa och utsatta som han träffar är skeptiska till vaccinet.

– De flesta bryr sig inte. De skiter i det här viruset. De är vana vid att ha det mycket värre. Men får jag inga biverkningar så ska jag tjöta på de som jag känner och försöka övertala dem att ta det. Jag kan följa med dem hit och visa att det är lugnt, säger Magnus Björkman.

Oro för att socialt utsatta inte nås

Genom att erbjuda vaccin på vårdmottagningar som redan arbetar med hemlösa ska regionen nå ut snabbt och effektivt, enligt hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Men Magnus Björkman tror att det blir en liten grupp socialt utsatta som faktiskt kommer att vaccinera sig och flera frivilligorganisationer är oroliga för att många missas i regionens vaccinationsplan.

Jan Erdholm på Ny Gemenskap, som dagligen möter 400–500 hemlösa och socialt utsatta, har försökt få kontakt med regionens vaccinsamordnare. Han sa redan i februari att han ville se ett samarbete med ideella verksamheter för att nå ut med vaccinet. Trots det har varken Stadsmissionen eller Ny Gemenskap involverats i planeringen.

– Vi har fått noll respons. Det finns inte en tillstymmelse till samarbete. De här byråkraterna tror att de har löst problemen själva, men det finns ingen plan för hur man ska nå människor, som EU-medborgare och papperslösa, som man inte kan kontakta på de vanliga sätten, säger Jan Erdholm.

"Ingen action alls"

Enligt Stina Kelly von Essen, socialchef vid Stockholms stadsmission, krävs flera åtgärder. Dels måste regionen lösa frågan om hur personer som saknar id-handlingar och personnummer ska erbjudas vaccin. Dels behövs mer information på verksamheter som möter utsatta och hemlösa och ett uppsökande arbete.

– Det här är personer i social utsatthet som kan ha svårt att ta sig till vaccinationsmottagningar och som på många sätt lever utanför samhället. Det behöver finnas flera lösningar för att nå dem, till exempel med mobila team, säger Stina Kelly von Essen.

Jan Erdholm på Ny Gemenskap hade också gärna sett vaccination ute på dagverksamheter eller en vaccinsbuss som kör till ställen där hemlösa brukar samlas.

– Men det är ingen action. Nås inte alla så har vi en rätt stor grupp människor som fortsätter sprider smittan, säger Jan Erdholm.

Fler insater kan komma

Nu har en dialog mellan regionen och Stadsmissionen kommit igång och det finns planer på ett samarbete, enligt regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Nu vaccineras hemlösa i Stockholm

Han vill också se ett uppsökande arbete ute på härbärgen och sprutbyten tillsammans med frivilligorganisationer och kommuner för att informera om vaccinationen. Fler insatser kan bli aktuella.

– Vi planerar allt eftersom. Det kan handla om mobila verksamheter eller liknande, säger Magnus Thyberg.

Magnus Björkman läser listan över vanliga biverkningar. Han är en av de hemlösa som nu kan boka in sig för vaccinering, men många han möter är skeptiska till att ta sprutan. Foto: Claudio Britos

Nu vaccineras socialt utsatta

Region Stockholm har startat vaccinationen av personer som lever i socialt utsatta situationer.

Där ingår hemlösa, papperslösa, asylsökande, anhöriginvandrare utan svenskt personnummer, kvotflyktingar, interner inom häkte och anstalt och migranter i förvar.

Socialt utsatta ingår i den tredje vaccinationsfasen eftersom de har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själva och andra mot covid-19.

Enligt regionen ska målgruppen vaccineras på vårdcentraler och på regionen vaccinationscentraler, liksom andra stockholmare.

De ska också erbjudas vaccin på Capio Hemlösa, Sprutbytet och på vissa beroendemottagningar och psykiatriska mottagningar.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre