Den grönska som finns längs stråket har "ett påtagligt ekologisk naturvärde" och bör hanteras varsamt, skriver nämnden i sitt remissvar till stadsbyggnadskontorets programsamråd om utbyggnaden av Fruängen med 1 000 bostäder.

I stort är nämnden positiv till planerna för Fruängen. Man anser dock att en fördjupad studie behövs om hur buller och luftföroreningar från Södertäljevägen kan påverka ny bebyggelse nära vägen.

https://www.mitti.se/nyheter/farre-p-platser-och-mer-kollektivtrafik-i-framtidens-fruangen/repviz!Fsls6eeBm4mgI9IU@IPA/