Skymmer. Träd och buskar har fått växa fritt, vilket gör att den som sätter sig på bänken får skymd sikt över vattnet. Foto: Privat

Kritik mot övervuxna buskar vid strandpromenad

Längs strandpromenaden i Nockeby får buskarna växa fritt, vilket stör utsikten. Men på stadsdelsförvaltningen har man ingen plan att gallra.

  • Publicerad 11:20, 29 okt 2020

Bekymrad. Bodil Pettersson tycker att växtlighet och träd behöver gallras. Foto: Privat

Längs strandpromenaden nedanför Grönviksvägen finns det flera parkbänkar för den som vill sätta sig för en liten vilopaus. Men någon vidare utsikt kan man inte räkna med. Här har nämligen buskar och träd fått växa fritt, vilket gör att de skymmer vattnet. Bodil Petterson som bor i området tycker det är tråkigt att stadsdelen inte har skött om området.

Hon säger att det har varit så här i flera år, och att det även är problem med döda träd vars grenar ramlar ner på marken, både vid strandpromenaden och på Grönviksvägen.

– Vi är flera som har försökt kontakta Stockholms stad, och någon fick svaret att trädstammarna ska ligga och multna i skogen. Men man kan inte ha döda träd där stora grenar ramlar ner, det är livsfarligt om man får en i huvudet, säger hon.

Inga planerade åtgärder

Men enligt Åsa Otteklint, parkingenjör i Bromma, kan man inte prioritera att röja sly och liknande längs vattnet varje år.

– Det växer tillbaka, och om man ska få det helt bra behöver man schakta ur jord och plantera nytt. Det finns platser i Bromma som har ett enormt slitage och underhållsbehov, så eventuella åtgärder vid den här platsen ligger några år framåt i tiden.

Hon säger att stadsdelsförvaltningen behöver prioritera de områden där växtligheten kan utgöra risk för säkerheten, exempelvis om buskar på en parkväg växer så mycket att gående tvingas ut i gatan.

Men här kan det finnas risk för att man får grenar i huvudet?

– Döda träd behöver inte alltid utgöra en stor risk. Jag misstänker att det kan vara döda almar, men finns det risk för fara ska vi självklart göra något åt saken. Det som är viktigt är att man gör en felanmälan i stadens app om man tror att det finns risk för fara.

Garanteras man då att det åtgärdas?

– Vi gör åtgärder om vi tycker att det krävs. Det strömmar in synpunkter till oss dagligen, och då behöver vi prioritera det som utgör en säkerhetsrisk för tredje man.