Det har gått över 20 år sedan fastighetsbolaget Einar Mattsson köpte Hovings malmgård i Danvikstull av staden.

Sedan dess har inte mycket hänt, eftersom staden och Einar Mattsson inte kunnat enas om hur platsen ska utvecklas. Sedan 2015 har gården stått tom.

Förra året började det dock hända saker. Einar Mattsson satte i gång ett förstärkningsarbete, eftersom huset hade sättningsskador och höll på att förfalla. Det ska vara klart i år.

Nu har Einar Mattsson även tagit fram en plan för framtida användning: vård- och trygghetsboende.

– Det vi letat efter är en verksamhet där själva malmgården har en central funktion, samtidigt som vi vill rusta upp och ta den till vara, säger Sara Albrecht, chef för projektutveckling på Einar Mattsson.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-ska-1700-talsgarden-sakras-for-framtiden/reptjC!BaJTA@gnd5FHGNdy5Xfd6w/

Boende med 90 platser

En ansökan om markanvisning har nu lämnats in till staden. Förslaget är att bygga ett vårdboende om 90 platser, samt trygghetsboende om 30 lägenheter. De ska ligga i nybyggda fastigheter på tomten, längs Alsnögatan och södra delen av gården.

– Exakt vad som ska inrymmas i själva malmgården är inte klart än, men tanken är att det blir funktioner som behövs i ett vårdboende.

Alla är dock inte nöjda med förslaget. Bland dem finns Arbetsgruppen för Hovings Malmgård, som vill att tomten lämnas obebyggd, med hänvisning till att området utgör ett kulturreservat.

– Vi tycker att den kan göras till en öppen och tillgänglig oas för dem som bor i trakten. Det byggs redan tätt i området, och staden borde rädda de naturvärden som finns, säger Sven Lorentzi som är med i gruppen.

Inte bara vara

Enligt gruppen är problemet med den föreslagna bebyggelsen att malmgården skyms.

– Det blir som en borggård runt, och sett från söder försvinner malmgården helt.

Men att bara låta tomten stå tom är inte ett alternativ, menar Sara Albrecht.

– Om fastigheten ska bidra till en levande stad och miljö måste vi hitta en hållbar verksamhet att bedriva där. Då får vi en långsiktighet i omhändertagandet.

Tidsplanen är i dagsläget oklar. Einar Mattsson väntar nu på att starta en dialog med staden om planerna.