Som Mitt i Skärholmen tidigare berättat gör den ekonomiska krisen att Bredängsskolans pengar inte räcker. Särskilt drabbade blir elever med olika typer av funktionsnedsättningar som exempelvis autism, adhd och språkstörning eftersom nya regler har gjort det svårare för skolor att få ekonomisk kompensation för elevassistenter.

Tidigare har skolan, i brist på ekonomiskt stöd från utbildningsförvaltningen, tagit av sina reserver för att täcka upp men nu går de pengarna till de ökade kostnaderna. Skolan meddelade i april att de måste säga upp elva tjänster, varav hälften är elevassistenter.

Får dela på 102 miljoner

Nu skjuter den rödgröna majoriteten i stadshuset till mer pengar. De kommunala skolorna får dela på 77 miljoner kronor och friskolorna får dela på 25. 

– Det är många som har gått ut och protesterat mot nedskärningarna i skolan så självklart är jag glad att politikerna har lyssnat, säger Anna Hoffsten, rektor på Bredängsskolan.

De har ännu inte fått besked om hur mycket pengar Bredängsskolan får och det är oklart vad de egentligen räcker till.

– Det är många skolor, så det kanske inte blir så mycket per skola, men vi tar tacksamt emot alla bidrag, säger Anna Hoffsten. 

Kommer ni att kunna ha elevassistenterna kvar nu?

– Det är för tidigt att säga, vi måste räkna på det och flera har redan fått andra tjänster inom staden, säger Anna Hoffsten.

En av eleverna har valt att byta till en specialskola. Hur de andra eleverna ska få hjälp är ännu oklart.

– Det kan bli så att de här eleverna får en annan skolplacering i en särskild undervisningsgrupp. Det kan också vara så att vi måste anställa elevassistenter, jag måste uppfylla skollagen och ge eleverna det stöd de behöver. Jag utesluter inget men kan inte heller säga att jag kan anställda, säger Anna Hoffsten.

Förutom elevassistenter har två lärare, en socialpedagog och en administratör fått gå och för en lärare som är föräldraledig sätts ingen vikarie in.

Höjda friskvårdsbidrag en stor kostnad

I Sätraskolan är läget inte lika dramatiskt eftersom de har pengar kvar i sin reservfond. Enligt rektorn Margareta Forsman sparar de inte på pedagoger eller på elevassistenter, däremot kommer de att dra ner på administration och skolledning.

Men även de välkomnar nytillskottet. 

– Personalens friskvårdsbidrag har höjts från 1500 kronor till 5000. Förut fick vi extrapengar till det men nu måste vi ta det från vår ordinarie budget, för oss blir det 800 000 kronor. Så pengarna kommer att behövas för att vi ska slippa ta av elevpengarna till friskvårdsbidragen och till årets lönehöjningar, säger Margareta Forsman.