Varje år så arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en temavecka under namnet beredskapsveckan.

2023 är inget undantag. I Upplands-Bro kommun slår man på stort och har satt ihop ett program som består av seminarier, övningar och interaktiva upplevelser.

Då genomförs veckan

Detta sker den 25 september – 1 oktober.

Vad ska det här nu vara bra för?

Jo, alltsammans handlar om att medvetandegöra den enskildes och samhällets roll i händelse av en större kris och allra främst krig. 

– Genom beredskapsveckan i Upplands-Bro strävar vi efter att förena en mångfald av aktörer för att tillsammans belysa både individens och samhällets roll i vår beredskap. Det är en vecka full av värdefulla insikter och engagemang som kommer att stärka vårt samhälles förmåga att möta utmaningar, säger Ida Texell, kommundirektör, i en kommentar.

Under veckan kommer olika former av teman att avhandlas och så också flera kvällsföreläsningar. Dessa kommer att hållas på biblioteket i Kungsängen och är öppna för allmänheten. 

Kvällsföreläsningar hos biblan

Tisdagen den 26 september klockan 18–20 pratar Malin Grentzelius om hemberedskap.

Författaren, journalisten och specialistofficer Miguel Guerrero kommer på onsdagen den 27 september klockan 18–20 och pratar om krisberedskap tillsammans med kommundirektören Ida Texell.

En föreläsning om brandsäkerhet kommer även att genomföras under veckan, denna sker torsdagen den 28 september. 

Familjedagar med aktiviteter

Helgen 31 september–1 oktober klockan 11–15 blir det familjedag i Bro på lördagen och sedan en familjedag i Kungsängen på söndagen. Allt i syfte att informera om hur man kan förbereda sig tillsammans.