Eriksdalsbadet är det bad i Stockholm med överlägset flest föreningar och verksamheter. Här håller stora klubbar som Neptun och Polisen till och har simning, simhopp och vattenpolo. Det är även Sveriges nationalarena för simidrott.

Anläggningen är dock rejält­ sliten. Nyligen kom nyheten att staden skjuter på en planerad renovering för att djupare utreda tre alternativ:

• Totalrenovera badet enligt tidigare plan.

• Riva och bygga ett nytt bad på platsen.

• Totalrenovera badet och samtidigt flytta national­arenan till en annan plats.

"Vore katastrof"

Stockholms simförbund välkomnar en uppdatering av anläggningen.

– Men det får inte bli så att de river och bygger nytt innan det finns en ny anläggning som ersätter det. Det vore katastrof för föreningsverksamheten och allmänheten som håller till på Eriksdalsbadet. Det påverkar klubbarnas verksamheter och skulle vara hårt för ekonomin, säger Stefan Gyllberg, vice ordförande.

För att ta till vara på sim­idrottarnas intressen har förbundet framfört önskemål om att få vara aktivt inblandade i utredningen om Eriksdalsbadets framtid.

– För simidrotterna som omfattar simning, simhopp, vattenpolo och konstsim är vi oroliga över vad som väntar.

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott.

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott.

Foto: Sara Flodin

Stora arrangemang

När Eriksdalsbadets inomhusbyggnad öppnade 1999 var det dimensionerat för en halv miljon besökare om året. Det har har dock tagit emot tre gånger fler besökare om året än väntat.

– Det ligger bra till kommunikationsmässigt och är lätt att nå från hela Stockholm, samtidigt som det är stort. Att det är slitet kan man leva med om man bara vill bada, säger Stefan Gyllberg.

Stockholms stad har en strategi för att bygga fem nya simhallar – vid Loudden, Årstafältet, Skarpnäck, Västertorp och i Västerort.

– Det ideala för både tävlingsidrotten och allmänheten vore att det byggdes en ny nationalarena, med tillräcklig åskådarplats för att klara kraven kring stora arrangemang. Samtidigt bör man sätta i gång och bygga någon av simhallarna i den beslutade strategin.

– Att ha en strategi är en sak, men vi vill se konkret handling också. Och en ny nationalarena bör vara klar innan man sätter i gång med en rivning eller renovering av Eriksdalsbadet.

Efter bara 25 år – Eriksdalsbadet kan rivas

I flera års tid har det utretts hur Eriksdalsbadet ska renoveras. Under våren skulle arbetet dragit igång – men nu drar politikerna i handbromsen för att se om det i stället kan rivas.

Sedan Eriksdalsbadet öppnade 1999 har det besökts av långt fler människor än väntat – nästan tre gånger så många besökare om året än det är dimensionerat för.

Det har slitit på anläggningarna och i flera års tid har staden utrett hur badet ska säkras inför framtiden. Det landade i ett förslag om totalrenovering som skulle ta fyra år och sätta igång i början av 2024.

Nu pausar fastighetsnämnden och idrottsnämnden den planerade renoveringen för att utreda tre alternativa vägar framåt:

• Att riva badet och bygga ett nytt.

• Att totalrenovera anläggningen och flytta nationalarenan till en annan plats.

• Att gå vidare med den planerade totalrenoveringen.

– Eriksdalsbadet är en av Sveriges mest besökta byggnader och man kommer kunna fortsätta bada och träna här på Södermalm även i framtiden. Men med nuvarande plan skulle renoveringen bli väldigt dyr, samtidigt som det skulle bli svårt att behålla det uppskattade äventyrsbadet. Vi behöver därför ta ett omtag för att se hur vi kan hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, säger Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd, i en kommentar.

Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Caroline Berg

Blivit allt dyrare

Ju länge den tidigare utredningen har pågått desto högre har den uppskattade kostnaden av renoveringen blivit.

– Att pausa känns som ett klokt beslut utifrån ett skattebetalarperspektiv. Det handlar om en stor investering, då är det bra att fundera på om det är rätt investering när kostnaderna drar iväg och att vi verkligen får maximal utdelning för pengen, säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad, till Mitt i.

Den uppskattade kostnaden för en totalrenovering av belagd med sekretess.

Utomhusbassängerna har renoverats och öppnar till sommaren.

Utomhusbassängerna har renoverats och öppnar till sommaren.

Mostphotos

Öppet i sommar

Tidigare har alltså har alltså utredningen varit helt inriktad på att rusta och renovera det befintliga badet.

– Badets nuvarande form och konstruktion sätter en hel del begränsningar. Nu får vi fler infallsvinklar. Det kan man tycka att vi borde haft med oss tidigare, men det har blivit tydligare ju länge vi kommit, säger Anders Kindberg.

Hur mycket pengar har hittills lagts på utredningar?

– Det är ett antal miljoner. En del av det kanske är förgävesprojekteringar, men mycket kan användas framåt.

Hur påverkas de som vill bada där i sommar?

– Vi håller i gång som vanligt. Renoveringen av utomhusdelen är färdig till sommaren och det går bra att även bada inomhus. Pausen ska inte påverka elitidrottare, vardagsmotionärer eller badande barn. Men i och med att renoveringen förskjuts får vi fortsätta med det sedvanliga underhållet för att säkra driften.

Beslutet att utreda alternativen för badets framtid ska tas vid fastighetsnämndens och idrottsnämndens sammanträden 23 april.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) är kritisk till att styret inte har tagit något slutgiltigt beslut om att renovera badet tidigare och att frågan nu ska utredas ännu mer.

– Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott, koppla nu in simidrotten och regeringen i arbetet så att nationell kompetens finns med, säger han.

Allvarliga brister

Eriksdalsbadet är en kommunal sim- och idrottsanläggning på Södermalm i Stockholm.

Det nya inomhusbadet togs i drift 1999 och är stadens mest besökta bad, med 1,5 miljoner besökare om året.

Badet byggdes efter standarder och krav som fanns på 1990-talet. Till exempel byggdes bassängerna utan tätskikt, vilket då var vanligt. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och kraven blivit högre.

Utredningar har visat att det i anläggningen finns allvarliga brister bland annat vad gäller tätheten, avloppsinstallationer och ventilation.

Utan åtgärd väntades de leda till akuta driftstopp och tillfälliga avstängningar.

Källa: Stockholms stad

Eriksdalsbadet kan rivas.

Eriksdalsbadet kan rivas.

Åsa Sommarström

Efter bara 25 år – Eriksdalsbadet kan rivas

Skulle totalrenoveras – politikerna drar i handbromsen ✔ Tre alternativ