Sedan Eriksdalsbadet öppnade 1999 har det besökts av långt fler människor än väntat – nästan tre gånger så många besökare om året än det är dimensionerat för.

Det har slitit på anläggningarna och i flera års tid har staden utrett hur badet ska säkras inför framtiden. Det landade i ett förslag om totalrenovering som skulle ta fyra år och sätta igång i början av 2024.

Nu pausar fastighetsnämnden och idrottsnämnden den planerade renoveringen för att utreda tre alternativa vägar framåt:

• Att riva badet och bygga ett nytt.

• Att totalrenovera anläggningen och flytta nationalarenan till en annan plats.

• Att gå vidare med den planerade totalrenoveringen.

– Eriksdalsbadet är en av Sveriges mest besökta byggnader och man kommer kunna fortsätta bada och träna här på Södermalm även i framtiden. Men med nuvarande plan skulle renoveringen bli väldigt dyr, samtidigt som det skulle bli svårt att behålla det uppskattade äventyrsbadet. Vi behöver därför ta ett omtag för att se hur vi kan hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, säger Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd, i en kommentar.

Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Caroline Berg

Blivit allt dyrare

Ju länge den tidigare utredningen har pågått desto högre har den uppskattade kostnaden av renoveringen blivit.

– Att pausa känns som ett klokt beslut utifrån ett skattebetalarperspektiv. Det handlar om en stor investering, då är det bra att fundera på om det är rätt investering när kostnaderna drar iväg och att vi verkligen får maximal utdelning för pengen, säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad, till Mitt i.

Den uppskattade kostnaden för en totalrenovering av belagd med sekretess.

Utomhusbassängerna har renoverats och öppnar till sommaren.

Utomhusbassängerna har renoverats och öppnar till sommaren.

Mostphotos

Öppet i sommar

Tidigare har alltså har alltså utredningen varit helt inriktad på att rusta och renovera det befintliga badet.

– Badets nuvarande form och konstruktion sätter en hel del begränsningar. Nu får vi fler infallsvinklar. Det kan man tycka att vi borde haft med oss tidigare, men det har blivit tydligare ju länge vi kommit, säger Anders Kindberg.

Hur mycket pengar har hittills lagts på utredningar?

– Det är ett antal miljoner. En del av det kanske är förgävesprojekteringar, men mycket kan användas framåt.

Hur påverkas de som vill bada där i sommar?

– Vi håller i gång som vanligt. Renoveringen av utomhusdelen är färdig till sommaren och det går bra att även bada inomhus. Pausen ska inte påverka elitidrottare, vardagsmotionärer eller badande barn. Men i och med att renoveringen förskjuts får vi fortsätta med det sedvanliga underhållet för att säkra driften.

Beslutet att utreda alternativen för badets framtid ska tas vid fastighetsnämndens och idrottsnämndens sammanträden 23 april.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) är kritisk till att styret inte har tagit något slutgiltigt beslut om att renovera badet tidigare och att frågan nu ska utredas ännu mer.

– Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott, koppla nu in simidrotten och regeringen i arbetet så att nationell kompetens finns med, säger han.