Göteborg

Allt är inte guld som glimmar. Inte heller är allt grönt som väcks av vårsolen av godo. De invasiva växterna frodas nu och tar lätt över. 

För att förhindra de ovälkomna grödorna att breda ut sig har Länsstyrelsen återigen skickat brev till 1 500 markägare i regionen. 

Budskapet är att det sedan 2015 är förbjudet att låta jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla växa fritt. Det betyder att fastighetsägarna bär ansvar för att bekämpa dem. 

Mer i centrum är på landet

I Göteborg växer de invasiva arterna främst runt områden med villa- och koloniträdgårdar. Därför finns mer av dessa arter närmare centrum än i exempelvis jordbrukslandskapet på norra Hisingen eller runt Olofstorp i nordost.

– Särskilt mycket finns i områden där personer dumpat trädgårdsavfall i naturen, eller där vattendrag går nära trädgårdar, säger Klara Jansson, biolog och samordnare för invasiva arter på Länsstyrelsen. 

Läs även: De för kriget mot parksliden i koloniområdet

 Parkslide. Blir drygt två meter hög och tar lätt över växtligheten.

 Parkslide. Blir drygt två meter hög och tar lätt över växtligheten.

Paul Wallén

Störta hotet mot mångfald

Naturvårdsverket beskriver invasiva främmande växter som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Klara Jansson är inne på samma linje. 

– Jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla orsakar stor skada på ekosystemen och i många fall också stor ekonomisk skada. När det gäller jätteloka kan växten dessutom skada huden på människor och djur. De sprider sig väldigt lätt och kan ta över stora områden. När de väl har fått fäste är det svårt att stoppa dem från att breda ut sig 

Jättebalsamin. Kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Jättebalsamin. Kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Paul Wallén

Det är inte första gången ni skickar ut brev. Märker ni någon förändring? 

– I flera områden syns det tydligt att markägare tar tag i problemet. Särskilt tydligt blir det kanske när markägare åtgärdar jätteloka, eftersom den är så iögonfallande i landskapet. Vi ser också en ökad medvetenhet hos trädgårdsägare, och det är kanske det viktigaste – att trädgårdsägare håller sina växter i trädgården och inte låter dem sprida sig ut i naturen, säger Klara Jansson. 

Gul skunkkalla. - Ser vacker ut men orsakar stor skada på ekosystemen. Fortfarande finns chansen att få bort den helt från länet.

Gul skunkkalla. - Ser vacker ut men orsakar stor skada på ekosystemen. Fortfarande finns chansen att få bort den helt från länet.

Mostphotos