– Det är inte sant! Jag har hittat så många i dag.

När Dan Lundberg möter upp Eva-Maria på Sjöbergens odlingsområde, en tisdag förmiddag, har hon redan dragit upp ett sjuttiotal små gröna skott.

Det är den förrädiska invasiva växten parkslide, de två odlarna är ute efter.

– Vi började i april och bekämpar nu var tredje dag enligt hypotesen att köra slut på parkslidens sparade energi i roten genom att tvinga den att starta om gång på gång, säger Dan Lundberg. 

Han har haft sin odlingslott på området sedan slutet av 1980-talet och har både listat och bekämpar ovälkomna plantor i flera år. 

Bekämpa tidigt

Nu navigerar han vant bland kirskål och löktrav i utkanten av odlingarna. Där är två kontrollområden markerade för att hålla koll på spridningen. 

Med tränade fågelskådar-ögon hittar Dan Lundberg lätt skotten, som än så länge inte ser särskilt hotfulla ut. 

– Det är viktigt att ta dem innan de växer till sig och får i gång fotosyntesen. Då börjar de lagrar energi i roten och får kraft att starta om och föröka sig. 

Naturvårdsverket beskriver invasiva främmande växter som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige.

– Faran är att de är monokulturer och tar över all växtlighet. Man pratar om biologisk mångfald, monokulturer är biologisk enfald, säger Dan Lundberg. 

Inte på svarta listan – än

Det finns just nu totalt 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter – djur och växter – varav 23 finns i Sverige. 

Trots stora problem med parkslide, har den ännu inte kvalat in på svarta listan. 

Däremot är plantan, tillsammans med bland annat blomsterlupin, vresros och kanadensiskt gullris, listad som arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige. 

Dan Lundberg kommer därför att fortsätta bekämpa parkslide så länge behovet finns. Mödan ger visst resultat. Det visar det sig när han drar upp ännu ett skott och inspekterar roten.

– Här ser jag på änden att det är slutet för den roten. Det här skottet kommer inte visas sig igen. En jävel mindre nästa gång!