Den galopperande smittspridningen har slagit till med full kraft vid regionens sjukhus. Den senaste veckan har antalet patienter med covid-19 legat över 600.

På söndagen rapporterades 610 patienter, det är mer än en fördubbling jämfört med i början på januari, då 281 patienter med covid-19 rapporterades.

https://www.mitti.se/nyheter/antalet-covidpatienter-okar-pa-sjukhusen/repvak!32oEklpPpNrURkTxXGSjQ/

Men den största ökningen gäller dem som är så sjuka att de behöver intensivvård. För en vecka fanns 30 covid-patienter på iva, och antalet har legat kring 30 hela januari.

Ökning med 33 procent

Men nu rapporteras 40 patienter som vårdas i intensivvård.

Hittills är det ovaccinerade som dominerat iva-inläggningarna. Nationellt har risken för dem att hamna på iva beräknats vara kring nio gånger högre än för dem som fått åtminstone två doser.

Lindrigare med omikron

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har den kraftiga ökningen av nya ovaccinerade patienter på iva planat ut.

Anledningen tros vara den nu dominerande omikronvarianten, som tycks ge en mildare sjukdom.