Transportstyrelsens analys är att den kraftiga ökningen beror på en regeländring för två år sedan.

– Den gjorde det möjligt att bygga om nyare bilar till A-traktorer. Efter ändringen har vi undersökt vad det är för bilar som registreras som a-traktorer, och då kan vi se att det fortfarande är Volvo som är populärt, men också en markant ökning bland märken som BMW, Audi och Volkswagen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Flest a-traktorer finns – förutom i Norrtälje och Danderyd – i de södra och östra kranskommunerna: Värmdö, Huddinge, Haninge och Lidingö.

Sett till hela Stockholmsregionen har antalet registrerade A-traktorer ökat med nästan 1 000 stycken på ett års tid, från juli i fjol till juli 2022. Från 2 299 till 3 149. Det är den högsta procentuella ökningen i hela landet.

Trimmade fordon – ett problem

Så sent som i maj kunde Mitt i rapportera att A-traktorer stoppats i trafikkontroller på Lidingö, där flera av dem var trimmade.

Ett problem som Transportstyrelsen menar är förenat med livsfara.

– En 15-åring med mopedkörkort är inte mogen eller kapabel nog att framföra ett fordon som en personbil. Ytterligare en risksituation är att du inte behöver använda bälte i en A-traktor just för att det är en traktor. Lek med tanken att man sitter obältad och bränner av i 80 kilometer i timmen. Det förenat med ordentlig livsfara, säger Andersson.

Vad kan ni från Transportstyrelsens håll göra för att motverka att det sker?

– Det vi kan göra är att se över reglerna.

Nya regler

Det är också vad myndigheten håller på med i detta nu.

För att få bukt med problemet kring trimmade och olagliga a-traktorer har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att se över nya regler och krav, som ska göra det svårare att trimma sitt fordon. I november räknar myndigheten med att man kan presentera vad man har kommit fram till.

– Vi ser det som nödvändigt att då och då se över reglerna för att de ska vara tidsenliga. Dagens regler är gamla och behöver gås igenom – de har 20 år på nacken sedan den sista stora revideringen. En uppfräschning är garanterat på sin plats, säger Andersson.