I mars införde Region Stockholm "hyrstopp" i sjukvården, i syfte att spara pengar och i stället satsa på den anställda personalen.

Nu har månaderna mars-juli summerats. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 32 procent, motsvarande 162 miljoner kronor, jämfört med samma period året innan.

Enligt HR-direktör Ulrika Sundquist har det inte inneburit någon ökning av övertidstimmar för sjuksköterskor, undersköterskor eller barnmorskor.

– Vi ser också att sjukfrånvaron under årets första sex månader är lägre än motsvarande period föregående år, säger hon på regionens webb.

Ökande kostnad

Kostnaderna för bemanningspersonal har skenat de senaste åren, inte minst under pandemin.

2018 gick notan på 673 miljoner kronor. 2022 var den uppe i 1 175 miljoner.

För att klara den minskade inhyrningen har operationer som kan vänta flyttats fram, vilket innebär ökade köer inom en del vårdområden, köer som ökade redan under pandemin.

Så ska köerna kortas

Vårdgarantins max 90 dagars väntan överskrids ofta. I juli 2022 låg medelväntetiden på 106 dagar. Nu har den sjunkit till 101 dagar.

– Vi har kunnat genomföra nödvändiga och akuta operationer, inom till exempel cancerkirurgi. Vi kommer under hösten att genom förändrade arbetssätt och förbättrad planering och synkronisering mellan verksamheterna, samt fler egna anställda, kunna minska köerna, säger Caroline Hällsjö-Sander, produktionsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset.  

I höst väntas ett nytt beslut om fortsatt minskning av hyrpersonal.    

Över 100 operationer i veckan ställs in

Ingen ny hyrpersonal på Stockholms sjukhus från och med mars har lett till kritik från både fack och politiker.

Ändå får fler operationer snabbt just nu. .

Beroendet av hyrpersonal i Region Stockholm ska minska, har politikerna bestämt. Den 1 mars infördes stopp för nya avtal, vilket lett till en minskning av bemanningspersonalen med en tredjedel.

Antalet hyrsjuksköterskor till operationsverksamheterna minskar till exempel från 120 till 30 heltidstjänster, en besparing på 100 miljoner kronor.

Kritik

Konsekvenser, som inställda operationer och färre vårdplatser, har lyfts fram av den politiska oppositionen.

– Det är helt rätt att minska på hyrpersonalen, men inte så här akut, säger Charlotte Broberg (M), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Pressen på den ordinarie personalen ökar nu, vilket inte gör det lättare att behålla och rekrytera medarbetare, menar hon.

Även Vänsterpartiet är kritiska, och menar att ett hyrstopp måste följas av rejäla förbättringar för personalen, som arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Operation i tid

Både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus rapporterar att operationskapaciteten minskat med 10-20 procent, medan Karolinska klarar sig bättre.

Men när det gäller att få sin operation i tid visar inte siffror från Svenskt periooperativt register, Spor, någon minskning.

Tvärtom ökar andelen som får en operation snabbt. I mars 2023 fick 49 procent av patienterna sina operationer inom 30 dagar. Det är fler än 2019, då var siffran 43 procent.

Lång väntan

Enligt vårdgarantin ska operation ske inom tre månader efter beslut. Det klarar man nu för 76 procent av patienterna. 2019 fick 75 procent sina operationer inom garantin. Region Stockholm klarar fler än genomsnittet för riket, som ligger på 66 procent.

Men även om om de flesta får sin operation i tid, så är det inte så få som får vänta väldigt länge: i februari hade 4 034 personer väntat längre än tre månader. 577 personer hade köat i över ett år, visar statistik från SKR.

Hyrpersonal i sommar

Hyrstoppet har gällt även under april, men från maj och över sommaren väntar inga ytterligare åtgärder, och inhyrd bemanning kommer att användas.

– Vår personal ska ha sin semester, säger personalregionrådet Robert Johansson (S).

Han håller inte med om att man gått för snabbt fram.

– Nej, det här är ett genomtänkt arbete, och minskningen sker ju stegvis. Men jag förstår att det skapar oro om man får sin operation framskjuten, säger han.

Så påverkas sjukhusen av hyrstoppet

Södersjukhuset: 80 procents operationskapacitet i mars, 70-80 operationer på vänt per vecka. I april har kapaciteten ökat. En vårdavdelning med 24 platser för covidvård har stängt. Samtidigt har 18 vårdplatser tillkommit på annat håll.

Danderyds sjukhus: 30-40 planerade operationer i veckan ställs in, vilket motsvarar tio procent av kapaciteten. Antalet vårdplatser är oförändrat.

Karolinska: 400 färre operationer under veckorna 1-15 i år jämfört med samma period förra året, alltså 27 färre per vecka. En normalvecka genomförs 1 250 operationer. Ingen neddragning av vårdplatser, tvärtom är ett tjugotal fler öppna nu mot förra året.

Källa: Sös, Karolinska, Danderyds sjukhus

Operationer ställs in vid regionens sjukhus, men fortfarande får tre av fyra sina operationer i tid.

Operationer ställs in vid regionens sjukhus, men fortfarande får tre av fyra sina operationer i tid.

Anna Z Ek

Över 100 operationer i veckan ställs in

Stoppet för hyrpersonal minskar sjukhusens operationskapacitet – men samtidigt ökar andelen som får sin operation snabbt.