Danderyd kommuns nya korttidsboende i området Ginnungagap vinner laga kraft. Första spadtaget planeras till våren 2023.

För snart ett år sedan vann detaljplanen för Ginnungagap laga kraft. Där planeras ett korttidsboende och ett vård- och omsorgsboende.

För högt

Detta efter en överklagan från grannskapet. I överklagan har man haft synpunkter på byggyta, höjd och antalet våningar, samt menat att sikten kan skymmas för intilliggande fastigheter och att trafiksäkerheten kan påverkas.

Korttidsboendet byggs av Danderyds kommun och planeras ha 27 platser. Under lång tid har både danderydsbor och politiker önskat ett korttidsboende för personer med behov av vård- och omsorg under en kortare tid. Något som idag inte finns i kommunen.

Vård- och omsorgsboendet byggs av Vectura fastigheter. När det kan börja byggas är oklart.

Men nu ser alltså planerna för korttidsboendet ut att börja ta form.

”Det är glädjande att detaljplanen nu vunnit laga kraft och att byggnadsnämnden tagit detta beslut”, säger Carina Erlandsson (M) i ett pressmeddelande.