Med spring i benen rusade de fyra korna ut på den grönskande ängen vid Sätrabadet när Kent Karlsson, på Skärholmens parkavdelning, släppte ut dem fredagen den 19 maj. Det årlig kosläppet i Sätra startade 2020 efter ett medborgarförslag. Tanken är dels att det ska vara trevligt för boende i området med kor, men främst att de ska bidra till den biologiska mångfalden. Genom att korna betar förhindras att marken växer igen vilket gör det lättare för ekar, örter och blommor att växa i området.  

Korna uppskattas av många som bor i området. 

– Folk tycker det är jättetrevlig och roligt med kor i stadsbilden. Det är många barn som brukar komma hit och titta, så det är bara positivt, säger Kent Karlsson.

Kent Karlsson på Skärholmens parkavdelning släpper ut korna i Sätraskogen.

Kent Karlsson på Skärholmens parkavdelning släpper ut korna i Sätraskogen.

Stockholms stad

Vädret påverkar hur länge de stannar

Korna ska vara i Sätraskogen i två perioder. Först fram till midsommar, sedan flyttas de till en annan hage i Stockholm för att komma tillbaka i början av augusti och vara kvar till september. 

– Det är för att gräset ska återhämta sig, så det beror lite på vädret om det är torrt eller regnigt, när de kommer tillbaka, säger Love Örsan, parkingenjör i Skärholmen.

På flera sidor om stängslet till hagen finns trästegar så att man kan gå in, det går även en stig genom hagen.

Kan man gå in till korna eller kan man bli nertrampad då?

– Vi ser ingen risk för det. Jag var själv in till dem i dag, men kossorna är lite skygga så man ska inte mata dem eller försöka närma sig dem, det bästa är om man låter dem gå ifred. Det är också viktigt att veta att hunden ska vara kopplad, men det gäller ju i hela Sätraskogen, säger Love Örsan. 

Förvaltningens farhåga är istället att någon ska trakassera korna genom att kasta sten eller andra saker på dem men det har hittills inte hänt. 

– Vi är jätteglada att det har funkat så bra, kossorna trivs här i Sätra och vi ser att Sätraborna älskar de fina kossorna, säger Love Örsan.