Villor, flerbostadshus, grundskola och upp till två nya förskolor. Ja, en hel stadsdel.

I veckan togs det ceremoniella första spadtaget för bostadsområdet Storskogen mellan centrum och Bredsand.

Inte en dag för tidigt enligt Ulrika Ornbrant (C), ordförande i Plex-utskottet.

– Som politiker behöver man en särskild sorts tålamod. Framför allt när det gäller stads- och samhällsbyggnad. Det tar lång tid från vision till verklighet. Och jag tror att Storskogen toppar listan, säger hon och tillägger att detaljplanearbetet för området tagit nära nio år.

Tusen bostäder

Området kommer, när det är fullt utbyggt, att innehålla cirka 1 000 bostäder.

Och även om det första spadtaget nu är taget så kommer det att dröja innan alla bostäder är på plats.

–  Omkring tio år räknar vi åtminstone med att det kommer att ta, säger Roger Kjellberg, på Lundbergs Fastigheter som är en av exploatörerna i området.

De förvärvade marken, som de nu ska bebygga, redan 1976.

–  Men vi hoppas att byggtakten kommer att vara hög de första fem, sju åren. Men totalt sett tar det tid. Det är ett stort område, konstaterar Johan Ladenberg, vice vd på Lundbergs Fastigheter.

Inflytt våren 2025

Skanska är den andra exploatören i Storskogen. Johanna Viring Till, som arbetar som affärsutvecklare på Skanska, tror att husbyggena i området kommer att ta fart om ett par år.

–  I slutet av 2024 kommer de första husen att börja byggas, säger Johanna Viring Till.

De första villorna förväntas vara inflyttningsklara våren 2025.

Bygget sker etappvis. Etapp 1 som nu påbörjats innehåller infrastrukturen i området. Den första etappen förväntas vara klar i september 2023.

Infrastrukturen har hamnat på kommunens lott. De kommer att bygga gator, rondell och vatten och avlopp. Kommunen kommer dessutom förvalta naturområdet, ordna en gång- och cykelväg till motionsspåret samt bygga utegym och lekplats.

Det planeras även för en ny grundskola (F–5) i Storskogen.