GRATTIS! Bayram Uludag och Williamn Shahoud har prisats nationellt för sitt arbete med integration med fotbollen som verktyg. Foto: Konyaspor KIF

Konyaspor ungdomsledare prisas för sitt integrationsarbete

Konyaspors William Shahoud och Bayram Uludag har fått det nationella priset Bronshanden för sitt arbete med att integrera flera unga genom fotbollen.

  • Publicerad 05:15, 25 mar 2022

Grattis till priset William! Hur känns det?

– Det är svårt att sätta ord på, men jag tycker att utmärkelsen betyder mycket för mig personligen och för föreningen. Det här med integrationen är ständigt aktuellt i samhället.

Vad tror du ert arbete betyder för barn och unga i området?

– Oerhört mycket! Jag ska vara ärlig med att vi inte når ut till alla, men för dem vi når ut till tror jag det betyder mycket. Att de får vara med i vår verksamhet och våra aktiviteter främjar god hälsa samtidigt som man antingen fostras eller hjälper till att fostra goda samhällsmedborgare.

Hur ser arbetet framåt ut för er del?

– I närtid hoppas vi kunna få till ett klubbhus istället för det omklädningsrum som vi använder som kansli i dag. Föreningen fortsätter växa, och jag tror att om vi får till en ordentlig samlingspunkt kan det bidra till föreningens utveckling. Samtidigt fortsätter vi sträva efter att bli en etablerad institution i samhället.

Institution i samhället?

– Många tar oss seriöst, på allvar, och ser oss som en del av utvecklingen av området. Och i dag känner vi att vi har ett bra stöd från alla andra samhällsaktörer, och en institution bidrar till att kunna utbilda fler inom idrott och ger möjlighet att nå ur till fler. Det är ett arbete som fortsätter dagligen.

Bronshanden 2022:

Bronshanden delas ut av stiftelsen Sverige United, som arbetar nationellt med att dela ut bidrag och stipendier till eldsjälar och föreningar som arbetar för en ökad mångfald och integration med fotbollen som verktyg.

Motiveringen till William och Bayram löd: "Inkludering och integration handlar om långsiktigt och uthålligt arbete. Det gäller särskilt i utsatta områden med mångkulturella miljöer och där segregationen lurar runt hörnet. Genom sin uppväxt i området är William och Bayram väl medvetna om utmaningarna och har sedan unga år gett av sin tid för att åstadkomma förändring. Deras mål är att öka barn och ungas förståelse för sociala strukturer och svenska sedvänjor. I praktiken sker det genom bland annat spontanfotboll, fotboll för tjejer och samarbete med kommunen. Bayram och William vill fungera som förebilder och gör föreningen till en samlingsplats, även för de som inte spelar fotboll. De ger flickor och pojkar, barn och unga, med olika bakgrund inspiration och framtidstro".

Visa merVisa mindre