Grattis till priset William! Hur känns det?

– Det är svårt att sätta ord på, men jag tycker att utmärkelsen betyder mycket för mig personligen och för föreningen. Det här med integrationen är ständigt aktuellt i samhället.

Vad tror du ert arbete betyder för barn och unga i området?

– Oerhört mycket! Jag ska vara ärlig med att vi inte når ut till alla, men för dem vi når ut till tror jag det betyder mycket. Att de får vara med i vår verksamhet och våra aktiviteter främjar god hälsa samtidigt som man antingen fostras eller hjälper till att fostra goda samhällsmedborgare.

Hur ser arbetet framåt ut för er del?

– I närtid hoppas vi kunna få till ett klubbhus istället för det omklädningsrum som vi använder som kansli i dag. Föreningen fortsätter växa, och jag tror att om vi får till en ordentlig samlingspunkt kan det bidra till föreningens utveckling. Samtidigt fortsätter vi sträva efter att bli en etablerad institution i samhället.

Institution i samhället?

– Många tar oss seriöst, på allvar, och ser oss som en del av utvecklingen av området. Och i dag känner vi att vi har ett bra stöd från alla andra samhällsaktörer, och en institution bidrar till att kunna utbilda fler inom idrott och ger möjlighet att nå ur till fler. Det är ett arbete som fortsätter dagligen.