Norrmalmspolisen, Arbetsmiljöverket och socialtjänsten genomförde den gångna helgen en gemensam tillsyn på tre av Stockholms porrbiografer och strippklubbar.

Vid några av tillsynsbesöken kunde sexuella aktiviteter mellan besökare konstateras. Däremot fanns inga brottsmisstankar i dessa fall. 

– I just de situationerna fanns samtycke och ingen var i behov av hjälp, säger Ola Åkesson, kommunpolis på Norrmalm.

I övrigt kontrollerades ett stort antal personer under tillsynen, och en efterlyst person anträffades. Vilka ställen som kontrollerades vill inte polisen avslöja.

För polisens del handlade tillsynen bland annat om att följa upp tidigare inkomna tips om misstänkt brottslighet – till exempel sexualbrott och narkotikabrott.

– Vi får återkommande in information om att det pågår brottsliga aktiviteter inom vissa av dessa verksamheter, säger Ola Åkesson.

Ställa sig frågan

– En del personer som befinner sig i miljön är särskilt utsatta och sårbara, risken för att utsättas för brott är stor.

Att visa pornografisk film på dessa ställen är lagligt enligt ordningslagen, men en pornografisk föreställning där personer utför sexuella handlingar live i lokalen är olagligt enligt samma lag.

Det är inte olagligt för besökare att ha sex med varandra på en porrbiograf, även om flera frågor måste ställas: Sker det i samtycke? Bryter man mot någon paragraf i sexuallagstiftningen? Kan det röra sig om köp av sexualtjänst? Blir någon utnyttjad?

Om inte någon blir utnyttjad, samtycke finns och ingen bryter mot någon annan lag kan man inte se något brottsligt i det. 

– Men om människor träffas systematiskt i dessa lokaler och utför sexuella handlingar med varandra och ägaren känner till det, kan man ställa sig frågan om det pågår sexuell föreställning – vilket är olaglig i lokalerna. Men vad jag vet har det inte prövats rättsligt, säger kommunpolisen Ola Åkesson.

Arbetsmiljöverket kontrollerade under insatsen hur arbetstidslagen efterföljdes, samt följde upp redan gällande beslut. De överträdelser som framkom under inspektionerna kommer Arbetsmiljöverket att arbeta vidare med. Det kan bli aktuellt med viten och sanktionsavgifter på väsentliga belopp, enligt polisen.