Konsthallen har legat i Marabouparken sedan 2010 och drivs av stiftelsen Parken som utöver sina egna intäkter får bidrag från bland andra Sundbybergs stad. Men staden minskar i år bidraget från fem miljoner kronor till tre miljoner.

– Det finns en stor risk att vi måste lägga ner verksamheten, säger konsthallschefen Helena Holmberg.

Bidraget från staden står normalt för ungefär 25 procent av konsthallens intäkter.

Inte ensam

Stiftelsen har ansvar för konsthallen och vissa delar av parken (inte restaurangen och den stora delen av parken med plaskdammen). Bidraget till stiftelsen ska gå till att sköta fastigheten, dess del av parken och verksamheten i hallen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) säger att konsthallen inte är ensam om minskat bidrag. Alla verksamheter i staden, utom skolan, har fått minskad budget under 2021.

– Frågar du äldreomsorgen och förskolan är de säkert också väldigt besvikna.

Peter Schilling tycker att konsthallens ledning ska fråga sig vad de måste göra om de tre miljonerna inte räcker och föreslår att söka andra samarbeten och andra bidrag.

– Jag tycker att det är en märklig inställning faktiskt, att man är chef för en verksamhet som man själv säger har stor potential och är jätteviktig. Så får man tre miljoner och då måste man lägga ner. Jag kan inte riktigt förstå det faktiskt.

Marabouparken har detta år fått höjda bidrag från stat och region – den totala summan är nu 1,4 miljoner kronor, enligt Helena Holmberg.

– Det kan låta som mycket pengar, men bara fastighetskostnaderna är tre miljoner. Och i år kan vi inte heller räkna med att egenintäkterna blir normala. Vi söker självklart samarbeten men det är processer som tar tid, samtidigt som pandemin innebär en pressad situation.

Hoppas på lösning

Redan nu har neddragningar fått göras på grund av ekonomin och konsthallen har fått ställa in verksamhet. Personal är på korttidspermittering och öppettiderna har kortats.

Helena Holmberg är också rädd att andra bidrag, som är beroende av att det är kulturell verksamhet i konsthallen, kan försvinna om man tvingas skära ner för mycket.

Man har dock en dialog med staden och hoppas så klart på en lösning.

– Men vi kan inte se just nu hur det ska gå till. Jag tror att vi måste fatta ett drastiskt beslut någon gång efter sommaren.

Vad betyder det?

– Att vi inte kan hålla verksamheten igång och att personal måste sluta.