Pendlare. Hägerstensbon Maritza Rodriguez ser fram emot att få cykla i en tryggare miljö när gång- och cykelbanan byggts ut. Foto: Märta Lefvert

Konfliktfylld cykelbana blir bredare

Det ska bli säkrare att cykla längs Hägerstensvägen, på sträckan mellan Kilabergavägen och Södertäljevägen/E4. Bilisterna får maka på sig när gång- och cykelbanor blir bredare och cykelbanan dubbelriktas.

  • Publicerad 06:30, 13 sep 2021

Den här korsningen brukar bli riktigt rörig när många ska över.

Varje dygn cyklar cirka 2 000 cyklister på cykelbanan längs Hägerstensvägen, mellan Kilabergsvägen och Södertäljevägen (E4/E20). Trycket är hårt, men ojämnt fördelat. Dubbelt så många cyklar på den södra sidan som på den norra – och 16 procent av dem kör mot enkelriktat, visar stadens mätningar.

I rusningstid kan det bli smått kaotiskt. Konflikter uppstår inte bara mellan cyklister utan även mellan fotgängare och cyklister som kommer över på varandras banor.

Det vill staden ändra på. Planen är att bredda både gång- och cykelbanan längs Hägerstensvägens södra sida (som leder in mot stan). Dessutom ska cykelbanan bli dubbelriktad, för att underlätta för cykelpendlarna.

"Ofta rörigt"

Bra, tycker Hägerstensbon Maritza Rodriguez som kommer cyklande med sin lille son i en barnvagnsstol.

– Det blir ofta rörigt här när barnvagnar, cyklar och elsparkcyklar ska ta sig fram samtidigt. Det behövs mer utrymme och det blir nog bra med en dubbelriktad cykelbana. Jag tror att många kör mot enkelriktningen för att det är besvärligt att ta sig över vägen om man hamnat fel, säger hon.

I dag är gång-och cykelbanan cirka 4,5 meter bred. I framtiden blir bredden 6 meter: Gångbanan breddas till 2,3 meter och den dubbelriktade cykelbanan till 3,25 meter plus en halvmeters skyddsremsa mot biltrafiken.

Hägerstensvägens södra sida, med Essingeleden ovanför. Foto: Märta Lefvert

Smalare bilväg

Utrymmet tas från bilvägen. De två körfält som går mot Södertäljevägen görs helt enkelt smalare. En bra lösning, tycker trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Bilvägen är väldigt bred i dag, på grund av att spårvägen gick där förut. Man behöver inte den bredden på en 40-väg. Bilister håller hastigheten bättre om körfälten är smalare, säger han.

Han framhåller också att stadens policy är att prioritera cykeltrafiken framför motortrafiken. Därför är det viktigt att alla större pendlingsstråk för cyklister håller hög standard, menar han.

– Vi ska ha fullvärdiga cykelbanor på alla pendlingsstråken med en god säkerhet i förhållande till biltrafiken. På så sätt får vi fler att cykla, säger Daniel Helldén.

Korsning blir säkrare

De senaste fem åren har 14 cykelolyckor rapporteras inom det område som nu byggts om, sex av dem mellan cyklister och motorfordon. Särskilt utsatt är korsningen Hägerstensvägen-Kilabergsvägen. För att öka säkerheten där ska ytan där cyklister och fotgängare väntar på att få korsa vägen bli större.

Dessutom breddas gång- och cykelbanan på Kilabergavägens västra sida (där Shellmacken är) fram till Tellusborgsvägen. För att få plats med det tar man bort ett av de två högersvängskörfälten för bilar som kör ut från Kilabergsvägen mot Hägerstensvägen.

Maritza Rodriguez välkomnar en tryggare korsning, säger hon innan hon cyklar vidare hemåt.

– Den här korsningen kan bli riktigt rörig när många ska över så det blir bra med en förändring, säger hon.

Projektet kostar 36 miljoner kr

Projektet längs Hägerstenvägen-Kilabergsvägen kostar 36 miljoner kronor. Det ska starta under 2022 och bli klart under 2023, är planen.

Projektet är inriktat på Hägerstensvägens södra sida eftersom det finns exploateringsplaner i området längs vägens norra sida, som då kan komma att byggas om i sin helhet.

En del åtgärder görs dock även på den norra sidan. Cykelbanan, som förblir enkelriktad, blir bredare på vissa ställen. På de platser där den cykelbanan korsar bilvägen (som Essingeledens påfartsramp) blir separeringen mot motortrafiken tydligare.

Annat som ingår i projektet är förbättrad belysning vid gång- och cykelbanorna förbättras, läng både Hägerstensvägen och Kilabergsvägen. Tre busshållsplatser tillgänglighetsanpassas.

Visa merVisa mindre

På Hägerstensvägens norra sida korsar cyklisterna uppfarten mot Essingeleden. Den sträckan ska göras säkrare för cyklisterna. Foto: Märta Lefvert