Johan Bergman satt inte länge som tillförordnad kommundirektör. Han startade sin tjänst 16 mars och avslutade den i början av april.

Nu kräver han ett avgångsvederlag. Enligt tidningen Dagens Samhälle vill Johan Bergman ha ett avgångsvederlag på sex månadslöner och han hade en månadslön på 140 000 kronor.

Diskussioner förs med parterna

– Hans anställning var kort men behöver hanteras och avslutas. Vad det resulterar i vill jag inte föregripa, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Just nu förs diskussioner mellan den nya tillförordnade kommundirektören Tommie Eriksson, kommunens hr-chef Christina Thunholm och Johan Bergman.

Johan Elfver (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Johan Elfver (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Mikael Andersson

Skilda meningar om uppsägningen

– Det viktiga nu är att mina tjänstemän får lugn och ro att prata med Johan Bergman. Målet är att alla ska komma överens.

Det finns även skilda uppfattningar om det var Johan Bergman som sagt upp sig eller om han blivit uppsagt. Johan Elfver har tidigare sagt till Mitt i att Johan Bergman sagt upp sig själv.

– Det finns olika uppfattningar i den delen, det är bara att konstatera.

Efter diskussionerna kommer Tommie Eriksson och Christina Thunholm lämna en återrapportering och ett förslag till uppgörelse mellan parterna.

Mitt i har sökt Johan Bergman för en kommentar.