Fredag förmiddag. En piketbuss rullar in i centrumområdet och ett flertal polisen kliver ur. Några patrullerar, observerar. Andra byter några ord med Fittjaborna.

Det är ingen ovanlig syn – närvaro och dialog är snarare en utarbetad strategi från polisens sida att skapa förtroende bland Botkyrkaborna. Snart kan poliserna få större befogenheter att visitera folk utan brottsmisstanke, enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna i det så kallade Tidöavtalet.

En visitationszon ska enligt förslaget kunna införas efter åklagarbeslut i ett visst geografiskt område under en begränsad tid för att söka efter illegala vapen. Med tanke på den öppna droghandeln och gängkriminaliteten i norra Botkyrka är det inte orimligt att tänka att sådana zoner skulle kunna införas just här.

Skrämmer bort vanligt folk

En kvinna som vill vara anonym är kritisk till regeringens förslag.

– Jag som invandrare skulle känna att det vore en kränkning. Jag tror mer på det förebyggande arbetet, för jag har barn i tonåren där deras kamrater redan håller på att rekryteras.

Hon har också noterat polisen oftare är i Fittja nu, och att det ger henne en känsla av trygghet – att veta att de är där. Om visitationszoner skulle bli verklighet skulle den trygghetskänslan snabbt förvandlas till otrygghet, menar hon.

– Det skulle påverka folks förtroende för polisen. Det räcker med att de finns där. De behöver inte visitera folk. Om det är någon som de har bevis för är misstänkt så kan de ju visitera folk då.

Hon får medhåll av Martin Lazar. Han har många års erfarenhet som polis i Botkyrka. Nu är han kommunpolis, i den rollen arbetar han med att stärka Botkyrkabornas bild av polisen. Ett arbete som han tror kommer att påverkas negativt om visitationszoner skulle bli verklighet.

– Vi lokalpoliser har tillräckligt med verktyg för att arbeta mot personer med kopplingar till kriminalitet. Ingen ska känna sig utpekat bara för att man råkar befinna sig på en offentlig plats. Det här riskerar att fördjupa avståndet mellan myndigheter och allmänheten, säger han och är noga att poängtera att det här är hans personliga åsikter.

Och att färre personer skulle vilja besöka centrum skulle kunna få förödande konsekvenser, menar Martin Lazar.

– Vi vill ju ha ett levande centrum, med liv och rörelse. Det gör att fler människor känner sig trygga och ju fler som rör sig desto svårare blir det för kriminella att etablera sig. Då är risken att visitationszoner skulle göra mer skada än nytta.

Vägen framåt är, enligt honom, istället andra metoder, som hemlig avlyssning. Men viktigast av allt tror han är det förebyggande arbetet.

– Lagstiftning som ger socialtjänst stöd till mellantvång för familjer som vägrar frivilliga insatser och föräldrastöd för att hantera avvikelser inom familjer. Men också mer resurser till skolan i form av vuxna som kan identifiera och hantera avvikelser i tid innan situationen förvärras, säger han. 

Ändå positiv

Men alla är inte lika negativa kring visitationszoner. Ett par som Mitt i också träffar i Fittja centrum kommer ursprungligen från Södertälje.

– Jag tycker det är jättebra att man gör det här. Det är ju för vår skull och för att vi ska känna oss trygga, säger Elias Calan.

Elias håller inte alls med om att visitationszoner skulle kunna vara utpekande.

– Just nu påverkas Sverige av mycket kriminalitet så vi måste börja ta till med hårdhandskarna. Det måste man kunna göra utan att folk ska känna sig kränkta. Det är ju för att vi ska känna oss trygga i samhället, och det gör jag med det här förslaget, säger han.