Politikerna sneglar gärna på Danmark när det gäller metoder för att bekämpa de kriminella gängen. Men om de danska visitationszonerna verkligen har minskar brottsligheten har inte utvärderats.

– I Storbritannien, där man också har temporära visitationszoner på specifika platser, har det gjorts studier och där har man inte sett någon egentlig effekt på brottsligheten, säger Manne Gerell, kriminolog vid Malmö universitet och fortsätter:

– Men det finns ganska många studier som handlar om att kontrollera personer. En del av dem visar att det kan minska brottsligheten, det är inte en jättestor effekt, men en liten effekt.

Han säger att visitationszoner skulle kunna ha en liten positiv effekt när det gäller att förebygga brottslighet, men att det också kommer med ett pris.

– Det kan få en negativ effekt, de som kontrolleras är ofta unga män i utsatta områden och om de stoppas ännu mer är risken att misstron mot polisen ökar.

Mer lagligt stöd

Polisen har redan stora befogenheter att kontrollera personer i dag, enligt paragraf 19 i polislagen.

– Polisen gör väldigt många kontroller. Men polisen har fått viss kritik av JO för att man överanvänder paragrafen. Nu kan de få bättre laglig grund för att fortsätta med något som de redan gör.

Manne Gerell ser dock en risk för att det kan öka utanförskapet.

– Brå gjorde en studie om tilltron till rättsväsendet i utsatta områden. Bland dem som inte tycker att polisen gör ett bra jobb finns vanligt folk som inte tycker att polisen gör tillräckligt mycket och vill ha fler poliser. Den andra gruppen är unga män som upplever att polisen trakasserar dem. Om den grupper blir stoppade ännu oftare kan det i förlängningen leda till att man blir kriminell, om man känner att samhället ändå stämplar en som kriminell.