I sitt svar till Vision den 17 januari skrev kommunledningskontoret att man med hjälp av en extern grupp öppnat upp en krislinje för anställda. Medarbetarna garanterades full anonymitet och kommunstyrelsen, de fackliga företrädarna och skyddsombudet skulle löpande få statistik från krislinjen.

Men linjen var bara öppen i vecka 50 och 51, så när Lokaltidningen Mitt i berättade om den var den redan igenbommad.

https://www.mitti.se/nyheter/krislinje-for-anstallda-har-oppnats/repvaj!7cr8dxPLFk1FouBSviu@Q/

– Varför var den bara öppen två veckor precis före jul då folk har som allra mest att göra? Krislinjen lät som en jättebra grej att ha under en längre period. Men det var väl för bra för att vara sant, säger en kommunanställd som förgäves kontaktade kommunen i mitten av januari för att få mer information om linjen.

"Nästan inga samtal"

Enligt kommundirektör Per Törnvall framgick det väldigt tydligt att krislinjen skulle vara öppen endast i vecka 50 och 51 i den information som gick ut till all personal, huvudsakligen via intranätet, även om det inte stod i kommunledningskontorets svar till Vision.

– Det var bråttom att komma igång så att folk fick möjlighet att ringa innan helgerna, tyckte vi, och vi visste inte hur stor efterfrågan det skulle vara. Hade det blivit anstormning så hade vi kunnat förlänga det, men nu kom bara fyra samtal på två veckor. Och då har vi totalt nästan 3 000 anställda.

Men varför inte behålla krislinjen en längre period? Var det för dyrt?

– Skam till sägandes så vet jag inte vad kostnaden blev, nej vi såg inte att den behövde vara kvar, det kom ju nästan inga samtal.