Köerna för att få börja rida ringlar sig långa och Värmdö ridklubb på Värmdölandet, där kommunen äger mark och fastigheter, har länge önskat att få bygga ut för att kunna utöka verksamheten. 

Klubbens plan är att fördubbla antalet ridande elever per vecka från cirka 250 till 500. Men för det behövs ett ridhus till, nya omklädningsrum och en utbyggnad av stallet, konstaterade kommunen och ridskolan i en utredning 2020. 

Sedan dess har inget hänt. Förra veckan togs ett beslut att göra en ny förstudie.

Vad innebär det nya beslutet?

– Att vi fortsätter arbetet som startades av den tidigare majoriteten, men nu ska vi komma någon vart. Det ska landa i ett beslut om hur vi ska gå vidare, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Värmdö. 

Förstudien ska visa vad en utbyggnad skulle kosta och vad det innebär i höjd hyra för Värmdö ridklubb, som driver ridskolan.

– De är medvetna om att det blir en högre kostnad och de vill att vi utreder det här, de vill ha ett besked, säger Miranda Ahlers.

Ridskola till salu för 100 miljoner kronor

Förra året erbjöds kommunen att köpa en annan ridskola i kommunen, nämligen Gustavsbergs ridskola, för 100 miljoner kronor eftersom nuvarande ägare vill gå i pension. 

Det här har nu också kommit upp på bordet. Nu ska utredas om det är möjligt att köpa Gustavsbergs ridskola och utveckla ridskoleverksamheten även där.

Är det möjligt att kommunen köper Gustavsbergs ridskola?

– Det är en fråga för kommunstyrelsen eftersom det i så fall rör sig om en stor investering. Men ridskolan är till salu och ridplatserna behövs, så ur vårt perspektiv är det bra att det utreds, säger Miranda Ahlers. 

Beslutet förra veckan hänger ihop med mål och budget 2023–2026 där kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utveckla ridsporten i kommunen och ge fler barn chans att börja på ridskola.

Utredningen ska vara klar i höst, då beslutas hur man ska gå vidare.

Nej till utbyggd ridskola trots långa köer

Det är stort tryck på ridskoleplatser i Värmdö därför har kommunen utrett om det går att bygga ut Värmdö ridklubb. Men nu har planerna stoppats.

I en utredning från 2019, som gjordes av kultur- och fritidsnämnden, framgår att det kommer att behövas en och en halv ridskola till i Värmdö till år 2030 för att möta efterfrågan på ridplatser och förväntad befolkningsökning.

Idag är det kö till de ridskolor som finns och slutsatsen i utredningen var att den anläggning som har möjlighet att bygga ut är Värmdö ridklubb på Södra Evlinge gård.

400 i kö

Det som i så fall skulle behövas är ett ridhus till, nya omklädningsrum och en utbyggnad av stallet, konstaterade man. En förstudie gjordes under förra året, där man skissade på hur ridskolan skulle kunna byggas ut och vad det skulle kosta.

– Vi erbjöd oss att fördubbla vår verksamhet, men för att kunna göra det behöver vi utöka anläggningen. Folk hör av sig i stort sett varje dag som vill börja rida, men vi måste tyvärr säga nej för vi har inte plats. Vi har drygt 400 i kö just nu, säger Åsa Lindblom, ordförande i Värmdö ridklubb.

Nu har det visat sig att hela projektet har lagts på is, det finns inga planer på några utbyggnationer på Värmdö ridklubb.

– Det är ett missförstånd, det har aldrig funnits något beslut om någon satsning på ridskolorna. Den utredning som gjordes är ett underlag för oss om vi i framtiden vill utveckla ridverksamheten i Värmdö. Vi vet att det finns ett behov, precis som i många andra sporter. Det visar både utredningar och verkligheten, med många i kö och vi vill gärna möta det här behovet. Men just nu finns inga planer på några sådana satsningar, säger Jasmin Farid, (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och tillägger att de nyligen medverkade till att ridskolan vid Lemshaga kan drivas vidare.

Fråga till politikerna

På Värmdö ridklubb tas beskedet emot med besvikelse.

– Vi har tolkat det som att ett beslut om genomförande var på gång. Kommunen har lagt ned mycket tid och pengar på att utreda det här, därför blir man förvånad och frustrerad över att det verkar ha tagit stopp, säger Åsa Lindblom.

– Jag var med på flera möten med konsulter och kommunanställda för att diskutera olika alternativ, och vi har kommunicerat det här utåt till våra medlemmar, eftersom vi uppfattade det som att det var på gång en lösning för fler ridande, tillägger hon.

Eva Bergström, projektledare i nätverket Vision Häst Värmdö, är förvånad över beskedet.

– Det är väldigt tråkigt. Det har lagts ner så mycket arbete och pengar på det här redan och förväntningarna är så stora. Utredningar visar att det sedan länge finns stort behov av fler ridskoleplatser i Värmdö, säger hon.

Förra veckan skickade Värmdö ridklubb ett brev till alla politiker i kultur- och fritidsnämnden där de undrar varför inget händer.

– Nu jobbar vi för att det här tas upp i budgeten till 2022 istället, så att det kan bli av så snart som möjligt, säger Åsa.  

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-ha-en-ny-arena-for-hastar-pa-varmdo/reptlc!s9micfMismxecXj97ZC9PA/

Värmdö ridklubb

Ideell förening som driver ridskola och inackorderingsstall för privathästar. De har ca 400 medlemmar och 28 hästar i verksamheten, samt ett privatstall med 26 hästar.

Förstudien som gjordes 2020 föreslår:

Ett ridhus till

Om- och tillbyggnad av ridskolestallet

Nya omklädningsrum, teorisal och personalutrymmen

Nytt underlag och belysning på utebanan

Ny gödselhantering

Total kostnad cirka 18 mijoner kronor.

Ridskola till salu för 100 miljoner kronor

Gustavsbergs ridskola är till salu, för 100 miljoner kronor. Nu erbjuds kommunen att köpa och driva vidare verksamheten. Om det blir nej kan ridskolan läggas ned.

Värmdö kommun erbjuds att köpa Gustavsbergs ridskola för 100 miljoner kronor. Företaget som driver ridskolan sedan 25 år, Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB, har beslutat att sälja alltihop.

– Vi har tänkt på det här under väldigt lång tid. Vi är inte så unga längre och känner oss ganska slitna om jag ska vara ärlig, därför är det ett bra läge nu att lämna över till någon som vill driva det vidare med ny energi, säger Cecilia Lagin, ägare till Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB.

De har fått flera erbjudanden redan från möjliga köpare, men helst vill de att kommunen köper hela anläggningen och fortsätter driva den som ridskola. I köpet ingår drygt fem hektar mark, stall och ridhus, och 25 ridskolehästar/ponnies, plus en massa utrustning. Ridskolan har 300 ridande elever, och 300 barn som står i kö för att få börja rida.

– Vi är hästmänniskor och värnar om ridsporten, för oss vore det fantastiskt om kommunen kunde ta över och driva verksamheten vidare, säger Cecilia Lagin.

Om fastigheten säljs till någon annan riskerar ridskoleverksamheten att läggas ned, enligt Cecilia Lagin, eftersom de själva har bestämt sig för att inte driva det längre.

Om det finns några andra, bland de som lagt bud på fastigheten, som vill ta över ridskolan vill Cecilia inte säga.

– Inget är klart ännu, så ingen vet var det här landar. Vi tar en månad i taget och ser vad som händer.

Är kommunen intresserad av att köpa ridskolan?

– Det är en fråga som man inte kan svara snabbt på. Det ska vägas mot de befintliga verksamhetslokaler och idrottsanläggningar som vi planerar att investera i. Området är villkorat för ridverksamhet så en eventuell ny ägare skulle inte kunna göra annat med verksamheten. Dessutom har vi säkrat området som natur- och rekreationsområde i översiktsplanen som sträcker sig till 2035, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

De nuvarande ägarna kan tänka sig att stanna i två år för att fasa över verksamheten på en eventuell ny ägare.

https://www.mitti.se/nyheter/kommunen-uppmanas-att-kopa-ridskolans-mark/repvek!LdpRZUWAkwHECriuQ57A6Q/

Gustavsbergs ridskola

Ägs och drivs av: Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB sedan 1997. De har hagar, två stall, två ridhus, varav ett med cafeteria, och en ridbana. Anläggningen byggdes 1985.

Antal hästar: 25 lektionshästar/ponnies, 12 som tillhör ridgymnasiet och cirka 35 inackorderade privathästar.

Antal ridande elever: 300. Till stallet hör föreningen Gustavsbergs Ryttarsällskap, GuRS.

Sedan 2016 finns där också Mälardalens ridgymnasium som hyr in sig med hästar, elever och personal.

Glädjebeskedet: Gustavsbergs ridskola räddas kvar

Nu kom beskedet – Gustavsbergs ridskola blir kvar.

Dottern till en av ägarna, Rebecca Lagin, tar över driften från 1 juli.

Den här veckan nåddes ridskoleelever och hästägare på Gustavsbergs ridskola av ett glädjande besked – stallet räddas kvar. Det är Rebecca Lagin, dotter till en av ägarna, som kliver in och driver vidare verksamheten.

– Jag gör det för att jag älskar hästarna och människorna på anläggningen och för att jag inte vill se att någon köper alltihop och sedan lägger ner det, säger hon.

Rebecca Lagin tar över verksamheten från 1 juli.

Rebecca Lagin tar över verksamheten från 1 juli.

Privat

Mitt i Värmdö har tidigare berättat att hela anläggningen, med mark, byggnader, hästar och utrustning, är till salu för cirka 100 miljoner kronor. Kommunen har fått frågan om de vill köpa alltihop och det finns flera privata intressenter, men ingen som ägarna Cecilia Lagin och Anna-Karin Nylander hittills velat sälja till.

Uppväxt på ridskolan

Ridanläggningen, som innefattar ett 20-tal ridskolehästar och ponnier, och cirka 40 inackorderade privathästar, plus ridgymnasiets hästar, kommer att drivas vidare i samma omfattning som i dag, enligt Rebecca Lagin. Hon tar över som verksamhetschef den 1 juli i år och hyreskontraktet gäller i ett år, under den perioden planerar hon inte att göra några stora förändringar.

– Det här ger oss ett år till att fundera över vad som ska hända med ridskolan, och ta ställning till olika anbud och intressenter, säger hon. 

Rebecca är själv uppväxt på Gustavsbergs ridskola, hon var sju år gammal när hennes mamma Cecilia tog över verksamheten.

– Det är som mitt andra hem och jag vill verkligen att det ska få vara kvar, säger hon.

Rebecca Lagin har hoppat in och jobbat på ridskolan under perioder och är delägare på två hästar i stallet. 

Sedan några år tillbaka jobbar hon på radiokanalen Mix Megapol, bland annat ihop med radioprofilen Gry Forssell, som hon har en häst ihop med på Gustavbergs ridskola. Planen är nu att ta tjänstledigt från radion för att jobba heltid med ridanläggningen.

Gustavsbergs ridskola

Vad: Ridskola och inackorderingsstall, sedan 2016 även Mälardalens ridgymnasium som hyr in sig med hästar, elever och personal. Där finns två stall, två ridhus, en ridbana och rasthagar.  

Var: Idrottsvägen 1 vid Gustavsbergs hamn.

När: Byggdes 1985 och drivs sedan 1997 av Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB. Till stallet hör föreningen Gustavsbergs Ryttarsällskap, GuRS.

Antal hästar: 75 totalt, varav 23 ägs av ridskolan, 12 ägs av ridgymnasiet och resten är uppstallade privathästar.

Antal anställda: 6 personer som jobbar hel- eller deltid, plus timanställda ridlärare.

Källa: Skärgårdens rid- och friskvårdscenter