Förskolan Ekhammars lokaler ska avvecklas och barnen ska alla erbjudas plats på nybygga Ringblomman. Foto: Niklas Loman / Upplands-Bro kommun

Kommunen stänger förskola i Kungsängen – hit flyttar barnen

Politikerna i utbildningsnämnden har bestämt att förskolan Ekhammars lokaler ska avvecklas. Barnen som går där idag kommer alla att erbjudas en plats på nybyggda förskolan Ringblomman.

  • Publicerad 10:04, 15 apr 2021

Förskolan Ekhammar har varit etablerad i kommunen sedan 2016. Lokalerna har varit tillfälliga i väntan på att en ny förskola skulle byggas i Kungsängen.

Nu står en ny stor förskola på plats på Ringvägen inne i Kungsängens centrum – förskolan Ringblomman.

Vid utbildningsnämndens möte nyligen, den 6 april, så bestämde politikerna att förskolan Ekhammars lokaler ska avvecklas och barnen som går där nu ska få flytta till Ringblomman istället.

– Alla barn som idag går på förskolan Ekhammar kommer att erbjudas en plats på Ringblomman. För dem som så önskar finns också möjligheten att önska en plats på en annan förskola. Möjligheten att välja förskola är en viktig del som vi hoppas kan öka trivseln för både barn och vuxna, säger Paul Gustafsson (M), Utbildningsnämndens ordförande, i en kommentar.

Förskolan Ekhammars lokaler ska vara avvecklade senast 2022-01-01.
Kommunen uppger att föräldrar på den aktuella förskolan ska ha fått information om planen under veckan.

– Vi förstår om detta beslut skapar frågor och funderingar bland barn, vårdnadshavare och pedagoger. Anledningen till att beslutet fattats är att erbjuda barnen en lösning i permanenta lokaler som är väl anpassade för förskolverksamhet. Vi är övertygade om att detta kommer att bli en mycket bra lösning för såväl barn som vuxna, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Från beslutet:

"Idag går 83 barn på Ekhammars förskola och 37 barn på Ringblomman. Ringblommans kapacitet är 120 barn och således kan samtliga barn som idag går på Ekhammars förskola erbjudas plats på Ringblomman.”

Källa: Utbildningsnämndens protokoll 2021-04-06

Radhusidyllen blev en lastbilsidyll

Boende efterlyser bullerdämpning. De boende i radhusområdet i södra Brunna känner både oro, maktlöshet och uppgivenhet i takt med att den tunga trafiken ökar ute på Granhammarsvägen. Nu efterlyser grannarna bullervall och bullerplank...måndag 17/5 10:14

Upplands-Bro kommun: En höjning av bullervallen är på gång

Så svarar kommunen radhusgrannarna vid Granhammarsvägen. Hos kommunen ger man beskedet att den befintliga, om än låga bullervallen, som skyddar radhusområdet längs med Granhammarsvägen ska undersökas. Därefter ska denna höjas med två meter.måndag 17/5 10:13