Värmen ligger tung över Väsby.

Men amerikanska bullyn Mågge, 2, måste rastas och älskar att vara på hundrastgården i centrala Väsby med sina kompisar.

– Han behöver mycket lek och motion, säger matte Anseliina Kokki.

Hon bor med sambo och dotter på Dragonvägen, blott ett hundskall från den cirka hundra meter stora hundrastgården. Mågge släpps lös och springer snabbt efter bollen som matte kastar.

Anseliina Kokki med Mågge efter en varm stund i hundrastgården.

Anseliina Kokki med Mågge efter en varm stund i hundrastgården.

Charlotte Arwedsson

– Det är perfekt läge för oss som har hundar i centrala Väsby. Men hundrastgårdarna måste tas bättre om hand överlag, säger Anseliina som varit i kontakt med kommunen och nu startat en namninsamling för att bevara och rusta upp alla hundrastgårdar.

Trasigt stängsel

Hundrastgården vid Arkadstråket (Dragonvägen) är nedgången. Stängslet är trasigt på vissa ställen, bänken är sliten och går knappt att sitta på, det är skräpigt och vassa småstubbar sticker upp ur marken.

Hundrastgården vid Dragonvägen är nedgången.

Hundrastgården vid Dragonvägen är nedgången.

Charlotte Arwedsson

– Det bästa vore om kommunen rustade upp den befintliga hundrastgården. Den används dagligen av många i området och ligger perfekt med en öppen yta. Eventuellt skulle man kunna förlänga den så att man kan göra två ytor och ta bort byggmaterialet som finns i slutet av hundrastgården.

Men enligt kommunens gatuchef Micaela Tiestö är ansvarsfrågan komplicerad.

– Den har tidigare använts som hundrastgård och vi har också skött den tidigare. Men ytan finns inte officiellt med som hundrastgård i detaljplanen, utan som allmän platsmark. När man började exploatera i området, med Fyrklövernprojektet, så upphörde skötseln.

Vill se fler hundrastgårdar

Enligt Micaela Tiestö har kommunen ändå låtit medborgarna använda hundrastgården tills vidare, och sett till den lite då och då, för att tillgodose behovet.

– Vi tittar på nya platser i centrala Väsby, men som det ser ut nu blir det inte där den befintliga hundrastgården ligger.

Anseliina skulle helst se flera hundrastgårdar i centrala Väsby – eller en delad som den nya i Fresta.

– Den är jättefin. Alla hundar trivs inte tillsammans och det kan vara bra att dela upp ytan så att flera kan använda den samtidigt.

Vacker tass! Mågge är nöjd efter lekstunden i hundrastgården med matte Anseliina.

Vacker tass! Mågge är nöjd efter lekstunden i hundrastgården med matte Anseliina.

Charlotte Arwedsson

Hundrastgårdar i centrala Väsby

Även ordföranden i teknik- och fastighetsutskottet, Roland Storm (VB), håller med om att behovet av hundrastgårdar är stort i centrala Väsby.

– Vi håller på att titta på en ny plats, helst i närheten av Fyrklövern och Kavallerigatan. De som flyttar in i Fyrklövernområdet har i många fall hund, så behovet ökar.

Anseliina Kokki har i skrivande stund fått in ett 80-tal underskrifter i namninsamlingen.

– Det är många i Väsby som har hund. Kommunen behöver bli bättre på att även se över hundrastgårdarna samt se till hundägarnas och hundarnas behov. De är också medborgare.

Anseliina Kokki med Mågge efter en varm stund i hundrastgården.

Anseliina Kokki med Mågge efter en varm stund i hundrastgården.

Charlotte Arwedsson