De senaste tio åren har kommunen två år tidigare gått över 100 milljoner plus. Foto: Pekka Pääkkö

Kommunen ser ut att gå 130 miljoner plus

Tyresö kommun väntas dubbla sitt ekonomiska resultat jämfört med den ursprungliga budgetprognosen.

  • Publicerad 14:54, 15 nov 2021

Kommunen har i sin budget räknat med att gå runt 65 miljoner plus under 2021. Den ser ut att landa betydligt högre.

129,8 miljoner är prognosen för helåret, enligt delårsrapporten som sträcker sig över årets första åtta månader. Den klubbades igenom på senaste kommunfullmäktigemötet. Socialdemokraternas Martin Nilsson sa från talarstolen:

– Det är naturligtvis så att vi tar en budget med syfte att följa den och att det ska vara det som verkligen spelar roll. Men det är i grund och botten, för en ganska skuldtyngd kommun som Tyresö, inget problem med att vi några år gör väldigt goda resultat. Det minskar vår belåning, minskar vår skuldsättning och det är bra gentemot framtida generationer.

Liberalernas Mats Lindblom kallade det "ett fantastiskt ekonomiskt resultat som förespås för 2021".

– Det är faktiskt ett av de bästa resultaten någonsin i kommunens historia, sa han.

Anita Mattsson (S) är kommunstyrelsens ordförande.

– Jag tycker att det är positivt att kommunen för tredje året i rad går mot ett väldigt starkt ekonomiskt resultat, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Foto: Stefan Källstigen

Det är viktigt framför allt av två skäl, menar hon.

– Dels för att vi ska ha råd med investeringar i framtiden och dels för att vi har en pensionsskuld vi måste ta höjd för.

Flera orsaker bakom

Hon nämner statsbidrag till följd av pandemin som en orsak till det förväntade stora överskottet och minskade kostnader, också till följd av pandemin, som en annan.

– Det handlar till exempel om att äldre inte har använt hemtjänst i samma utsträckning.

Hon lyfter också besparingskrav med "budgetdisciplin och uppföljningar" som orsak.

Tidigare resultat

2020: 194 miljoner

2019: 99 miljoner

2018: - 24 miljoner

2017: 84 miljoner

2016: 27 miljoner

2015: 15 miljoner

2014: 6 miljoner

2013: 40 miljoner

2012: 108 miljoner

2011: 95 miljoner

2010: 63 miljoner

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Oppositionsrådet Anki Svensson (M). Foto: Jenny Puronne

Oppositionsrådet Anki Svensson (M) tycker att resultatet i prognosen visar att det finns ett utrymme att sänka skatten ytterligare.

– Vi har haft rejäla överskott också de senare åren. Det är ett kvitto på att våra invånare är överbeskattade.

Kommunen tar fram två delårsrapporter per år.