Det blev ett positivt förhandsbesked från kommunen för att bygga ett nytt företagsområde med gindestilleri på Vindö krogs gamla tomt i Fjällsvik. Enda kravet är att bygget ska godkännas av Värmdö kommunantikvarie. 

Mitt i Värmdö berättade i december förra året att en ansökan hade kommit in från nya markägaren Bromacé AB.

Det här har lett till oro och ilska bland grannar eftersom det är begränsad tillgång på färskvatten i området. Alla har egna brunnar, att då ta vatten för att tillverka gin är vansinne, menar de. 

Fjällsviksborna Markku Korva och Catarina Hedlund vid tomten där man vill bygga en ginfabrik. Under ett par år drevs en sommaröppen krog där, innan det en kiosk, så det är inte i närheten av så stort som nu planeras, en 12 meter hög fabriksbyggnad, menar de.

Fjällsviksborna Markku Korva och Catarina Hedlund vid tomten där man vill bygga en ginfabrik. Under ett par år drevs en sommaröppen krog där, innan det en kiosk, så det är inte i närheten av så stort som nu planeras, en 12 meter hög fabriksbyggnad, menar de.

Pekka Pääkkö

Ett företagsområde skulle också generera mer trafik, enligt grannarna, dessutom har stora delar av Fjällsvik ett högt kulturhistoriskt värde, där en industri inte passar in. 

"Bristfälliga underlag"

Åtta grannfamiljer har nu överklagat beslutet.

– Det borde finnas ett allmänintresse i att bevara en del av Värmdös kulturhistoria intakt, som Fjällsvik är. Ett gammalt fiskesamhälle, istället för att förstöra det med stora industribyggnader, säger Andreas Tillema, en av de som överklagat.

– Om det uppstår vattenbrist här ute är kommunen skyldig att lösa det, enligt lag, säger Markku Korva, som också överklagat.

De undrar vilka som vill hyra in sig i ett företagsområde ute på Vindö.

– De flesta lokala entreprenörer här ute har sin verksamhet hemma eller i Gustavsberg. Hur många lokala hantverkare ha de pratat med? undrar Katarina Magnusson, som blir granne med ginfabriken.

Markku Korva och Andreas Tillema har själva fått nej på att stycka av tomter och höja tak några decimeter med hänvisning till vattenbrist i området och att den kulturhistoriska miljön inte får förändras. Bakom syns tomten där man vill bygga en ginfabrik.

Markku Korva och Andreas Tillema har själva fått nej på att stycka av tomter och höja tak några decimeter med hänvisning till vattenbrist i området och att den kulturhistoriska miljön inte får förändras. Bakom syns tomten där man vill bygga en ginfabrik.

Pekka Pääkkö

Och hur många tunga transporter räknar man med att ginproduktionen kommer att generera? Det är ytterligare en fråga de har.

Moderaterna ville att ärendet skulle återremitteras eftersom vattenfrågan inte är tillräckligt utredd, menar de. 

– Vi kunde inte fatta beslut på de bristfälliga underlagen. Vindö är utpekat som ett område med risk för grundvattenbrist och saltvatteninträngning och då måste vi ha ordentliga underlag på hur det här påverkar vattentillgången. Det finns familjer i området som i värsta fall kan få sitt dricksvatten förstört, säger Markus Schill (M), 2:e vice ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Markus Schill (M)

Markus Schill (M)

Värmdömoderaterna

I utredningen har man bara räknat på att det ska vara kontorslokaler, vilket blir fel, menar (M).

– Vattenåtgången bör bli betydligt högre vid ginproduktion och rengöring av maskiner än för en kontorslokal. Vi vill se siffror på den faktiska beräknade vattenåtgången, säger Markus Schill.

Ny markägare vill bygga ginfabrik på Vindö

Vad tror du om en ginfabrik på Vindö? Väldigt dumt, tycker grannar till det nya, planerade bygget. Sökande är nya markägaren till Vindö krog.

En ansökan har kommit in till Värmdö kommun om att få bygga ett gindestilleri och ett helt nytt företagsområde ute på Vindö.

Markägaren Bromacé AB, ett företag från Gustavsberg, skriver i sin ansökan att tanken är att ”skapa en kreativ plats där en blandning av olika verksamheter (företagare, hantverkare, konstnärer och föreningar) kan ge social gemenskap och spännande synergieffekter” och där huvudverksamheten ska vara gintillverkning.

Tidigare Vindö krog

Platsen är före detta Vindö krog, vid infarten till Fjällsvik. Problemet är bara att många av de som bor i Fjällsvik tycker att det här är en jättedålig idé.

För det första är det begränsad tillgång på färskvatten, eftersom alla i området har egna brunnar. Att då ta vatten för att tillverka gin är vansinne, menar de.

Det skulle också generera mer trafik, enligt grannarna, dessutom har stora delar av Fjällsvik ett högt kulturhistoriskt värde, där ett företagsområde inte passar in.

– Förslaget är ogenomtänkt eftersom de vill placera detta i ett kulturmiljöområde utan tillgång till kommunalt vatten eller avlopp, säger Olle Bäckström, som bor i Fjällsvik.

VA-utredning på gång

Hur markägaren ska lösa tillgången på vatten och ta hand om avloppet på fastigheten är fortfarande oklart.

– En utredning har gjorts kring detta och kommer att skickas in till kommunen den här eller nästa vecka, säger Joseph Laster, arkitekt som jobbar på uppdrag av Bromacé AB.

Tomten ligger utanför planlagt område och Värmdö kommun ska besluta om ett förhandsbesked när ansökan är komplett och alla handlingar har kommit in.

Mitt i Värmdö har sökt Bromacé AB.

Det här vill de bygga

I ansökan ingår en industrihall för destilleriverksamhet med tillhörande kontor och besöksdel.

En industribyggnad i två våningar med plats för åtta företag.

Man vill också göra plats för lager, sophantering, teknik/VA och orangeri.

Cirka 1 100 kvadratmeter av tomten, som är på totalt 3 900 kvadrat, skulle då bebyggas.

Källa: Värmdö kommun