– Det här kommer att innebära fler arbetstillfällen på Vindö och vi vill att fler ska kunna bo och jobba i Värmdö, i hela kommunen, säger Linda Nygren (S), ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö. 

Det planeras också åtta mindre företagslokaler som lokala entreprenörer kan hyra, tillägger hon.

Hur ser du på grannarnas motstånd?

– Vi tar alla synpunkter på allvar. Här måste man väga allmänintresset mot enskilda intressen och här gör vi bedömningen att det positiva väger över, säger Linda Nygren. 

Linda Nygren (S), ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö.

Linda Nygren (S), ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö.

Värmdö kommun

Ansökan stämmer också med kommunens översiktsplan, plus att det har varit verksamhet – en sommaröppen restaurang – på platsen tidigare, menar hon. 

När det gäller frågan om vattentillgången i området säger Linda Nygren att de litar på utredningen som lagts fram, där det konstateras att vattnet kommer att räcka till.

Produceras på annan plats

– Inget vatten kommer att användas för att tillverka själva ginen, det görs på en annan plats. Råprodukten transporteras sedan ut till destilleriet på Vindö för att smaksättas med mera, tillägger hon.  

Bromacé AB vill återkomma med svar på Mitt i Värmdös frågor dels om vad de har tänkt för verksamhet på platsen, dels hur de ser på den kritik som finns mot bygget.

Men de skriver i sin ansökan när det gäller dricksvatten att det ska det tas från en borrad brunn på fastigheten och att avloppet ska tas omhand via ett eget reningsverk som ska anläggas. För toavatten används en sluten tank.