Luis Araya, kommunpolis i Upplands Väsby, har tittat på olycksstatistik i den aktuella korsningen.

– Vi har tagit fram statistik på olyckor från 2015 fram till i dag, och det som finns inrapporterat under den tidsperioden är enbart den tragiska dödsolyckan, som inträffade nyligen, säger han.

Inte heller i kommunens register eller ärendehantering finns några fler olyckor inrapporterade i korsningen Stockholmsvägen-Skälbyvägen.

"Säker korsning"

Enligt kommunen är inga åtgärder, som stopp-plikt eller trafiksignaler, planerade i korsningen.

– Det som hänt är väldigt tragiskt, en fruktansvärd olycka. Trafiksäkerhetsmässigt uppfyller korsningen kommunens kriterier för en säker korsning, säger Micaela Tiestö, chef på gata och park.

Polisens förundersökning om vad som orsakade olyckan pågår just nu. Någon brottsrubricering finns inte än, eftersom bilföraren ännu inte är hörd.

Jobbar ni med andra korsningar i Upplands Väsby just nu för att förbättra trafiksäkerheten?

– Inte specifikt. Däremot fortsätter vi jobba med arbetet inom säkra skolvägar, i samarbete med utbildningskontoret, för att se över korsningar, parkeringar och miljöer utanför skolorna, säger Micaela Tiestö och fortsätter:

– Vi jobbar kontinuerligt med trafiksäkerhet tillsammans med våra politiker. Varje år har vi speciellt initierade projekt för att jobba med trafiksäkerhet och trygghet.

Vid denna tidnings pressläggning fanns ingen misstänkt för trafikolyckan där Annelie omkom.

– Vi utför olika utredningsåtgärder för att klargöra hur olyckan har gått till, säger Weine Kallman, förundersökningsledare på polisens trafiksektion.

Han vill inte kommentera den pågående utredningen ytterligare.

– Det råder förundersökningssekretess.