Sara Eklind, kommunikationschef, Upplands-Bro kommun. Foto: Niklas Loman / Upplands-Bro kommun

Kommunen om grustaget: ”Avvaktar domstolens beslut”

Både förvaltningsrätten och mark- och miljödomstolen väntas ta ställning till frågor som rör Lindormnäs 1:5 den kommande tiden.

  • Publicerad 14:01, 17 sep 2021

Förvaltningsrätten har ännu inte prövat S, V och MP:s överklagan av bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredéns (L) beslut från i våras.

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

Här ska rätten pröva om ordförande agerade enligt kommunallagen då han valde att riva upp dåvarande samhällsbyggnadschefen Linda Edgrens beslut att förbjuda verksamheten på Lindormsnäs 1:5 eftersom man saknade dispens från strandskyddet.

Utredarna: Politikern gjorde fel

Förbud innan sommaren

Efter länsstyrelsens förbud mot verksamheten innan sommaren sökte företaget strandskyddsdispens och beviljades denna.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

Detta överklagades av Naturskyddsföreningen, samtidigt uppgav länsstyrelsen att de hade för avsikt att överpröva nämndens besked om dispens.

Då vände sig företaget till länsstyrelsen och begärde att dispensen skulle återkallas. Det här hörsammade länsstyrelsen och i nuläget finns ingen strandskyddsdispens.

Dumpade massor kan hota grundvattnet

Företaget CR Concrete Recycling har också överklagat länsstyrelsens beslut om att förbjuda verksamheten till mark- och miljödomstolen. De har i nuläget meddelat inhibition. Det här betyder inte att länsstyrelsens beslut är upphävt, enbart att det tillsvidare inte ska verkställas. Något domslut från mark- och miljödomstolen är ännu ej meddelat.

Striden om grustaget: Nu stoppas allt arbete

Vilken är kommunens tolkning av situationen just nu?

– I väntan på att frågan ska avgöras av mark- och miljödomstolen så har domstolen fattat ett inhibitionsbeslut, länsstyrelsens förbud kan därmed inte verkställas. Kommunen avvaktar nu domstolens beslut i ärendet, säger Sara Eklind, kommunikationschef, Upplands-Bro kommun.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner.

Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt.

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Fastighetsjättens nederlag: "Moraliskt har vi rätten på vår sida"

Stämde Upplands-Bro på 150 miljoner – måste betala rättegångskostnader på 2 miljoner. Fastighetsbolaget Kilenkrysset stämde Upplands-Bro kommun på 152 miljoner efter ett infekterat avtalsbråk. Nu har dom meddelats: Kilenkrysset får inte en krona, istället tvingas man betala miljoner...onsdag 27/10 11:28