Rökigt vid avfallsberget i Kagghamra. Foto: Anders Björklund

Kommunen lovar att kontrollera vad som finns i avfallsröken

Brandkåren har hittills gjort mätningar av brandröken från avfallsberget i Kagghamra. Nu tar Botkyrka kommun vid och gör mätningar. Luften är stundtals mycket smutsig visar jämförelser med världens mest förorenade städer.

  • Publicerad 18:54, 20 jan 2021

Brandkåren har mätt förekomsten av svaveldioxid, strålning och halterna av större och mindre partiklar i luften. Partikelhalterna har redan mätts av brandkåren. I en rapport som Södertörns brandförsvarsförbund gått ut med har halterna jämförts med mycket förorenad luft som kan förekomma i städer i Asien.

Världens mest förorenade städer

Vid en jämförelse med årsmedelvärdet i världens mest förorenade städer i världen låg partikelhalterna i Söderängstorp cirka 1 000 meter från branden nästan dubbelt så högt under det aktuella mätdygnet. Det visar internationell statistik, som TV4 var först med att berätta om.

Mycket ohälsosamma

Däremot kan månadsmedelvärdet vissa månader i de värst förorenade städerna i världen komma upp till halterna som uppmätts i Söderängstorp det aktuella dygnet då vinden till stor del ska ha pekat i den riktningen. Värdena kategoriseras på sajten som mycket ohälsomsamma, men inte direkt farliga.

Jämfört med världens smutsigaste stad

Dygnsmedelvärde för partiklar i Söderängstorp i Grödinge:

210 mikrogram per kubikmeter luft.

Årsmedelvärde Ghaziabad i Indien:

110 mikrogram per kubimeter luft.

Värst medelvärde hade Ghaziabad i december med på 236 mikrogram per kubikmeter.

Siffrorna avser partiklar i storleken 2,5 mikrometer i diameter. Statistiken för Ghaziabad som toppade föroreningslistan gäller 2019.

Visa merVisa mindre

Roger Sedin, chef för luftenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets varning

Roger Sedin som är chef för luftenheten på Naturvårdsverket har i en tidigare intervju med Mitt i sagt att luften borde kontrolleras även på andra föroreningar. Särskilt om myndigheterna inte vet vad som finns i högen som av brandkåren uppskattats till 100 000 ton stor.

– De kan inte bara låta det brinna vidare. Det kan finnas gamla synder i sådana här högar om det kommer från renoveringar och rivningsarbeten, säger Roger Sedin som är chef för luftenheten på Naturvårdsverket.

Han har höjt varningens finger för både PCB, dioxin, PAH, asbest och tungmetaller vilket ännu inte ingått i mätningarna.

Kommunen lovar att mäta

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör på Botkyrka kommun, ger dock besked om att förekomsten av andra miljögifter kommer att fångas upp i filtren på de två mätstationer som kommunen sätter ut."Vi kommer att mäta partiklar samt kväveoxider. Utöver detta kommer vi att ha partikelfilter i de 2 mätstationerna, ur vilka man senare kan analysera och se vilka föroreningar som finns i filtren." skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Naturvårdsverket: "Borde fundera på mätningarna av luften"

Dyr avfallsnota kan hamna på Botkyrkaborna

Då ska storbranden i Botkyrka vara släckt