Ett beslut i frågan om Iljansbodaskolans framtid är planerat att tas när barn- och utbildningsnämnden sammanträder den 28 maj.

Christian Bengtzelius (S) ordförande i nämnden vill inte föregå mötet han och partikollegorna har innan dess, men förklarar bakomliggande orsaker till förslaget.

– Utredningen visar att det är på grund av elevunderlag. Förvaltningen menar att det bara skulle bli 15 elever i båda skolorna, säger han.

Christian Bengtzelius (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att kommunen måste prioritera elevers betyg framför musikklasserna.

Christian Bengtzelius (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att kommunen måste prioritera elevers betyg framför musikklasserna.

Pressbild

Christian Bengtzelius förstår kritiken som framförts från bland annat föräldrarna som tycker att det rimmar illa att först bygga om lokaler och sedan inte fylla på med elever.

– Beslutet om lokalerna gjordes förra mandatperioden. Sedan har vi ett förändrat befolkningsunderlag. Det slår ganska mycket när prognoser uppdaterats under åren, säger han.

Fått synpunkter

Järfälla kommuns barn- och utbildningsdirektör Happy Hilmarsdottir Arenvall menar att utredningen är genomarbetad och tycker inte att processen har gått för fort, men känner till att det funnits sådana synpunkter från föräldrar.

– Om föräldrar upplever att det gått snabbt är det tråkigt. Det är jättebra om man kan förbereda dem så tidigt som möjligt och komma ut med information i god tid. Det är något vi får ta till oss, säger hon.

Kommunen motiverar förslaget med flera skäl.

Barn- och ungdomsdirektören Happy Hilmarsdottir Arenvall.

Barn- och ungdomsdirektören Happy Hilmarsdottir Arenvall.

Järfälla kommun

Ett är att många elever väljer friskolor vilket gör att elevunderlaget och därmed skolpengen blir mindre.

– Det här är en konsekvens av det fria skolvalet. Om alla elever börjar i Iljansbodaskolan i förskoleklass och stannar till årskurs sex hade vi haft fulla klasser och kunnat fortsätta med planeringen som kommunen tänkte, säger hon.

De nyrenoverade lokalerna kommer att användas till slöjd och hemkunskap av Kolarängskolans elever. Enligt Happy Hilmarsdottir Arenvall ska de lektionerna läggas i början och och slutet av skoldagen för att underlätta logistiken.

Ett annat skäl att inte gå vidare med expanderingen är att frigöra plats till den anpassade grundskolan.

– En viktig sak är att vi behöver fler platser för elever i anpassad grundskola. Då kommer vi använda en av de nya lokalerna till att börja med, säger Happy Hilmarsdottir Arenvall.