I flera år har Järfälla kommun haft planer på att utöka antalet årskurser på Iljansbodaskolan i Stäket. I dag har skolan elever i klass F-4 och planen har varit att till höstterminen 2024 även ha femmor och sedan fylla på med sexor.

För att kunna tillgodose behoven av hemkunskap och slöjd för de äldre elverna byggdes lokaler på skolområdet, som förskolan tidigare har haft om. Men under våren fick föräldrarna beskedet att kommunen tänkt om.

Nu när antalet elever inte når kommunens tidigare prognos har planerna ändrats. I stället är liggande förslag att inte ha äldre elever än fjärdeklassare i Iljansbodaskolan och låta de äldre gå i Kolarängsskolan.

– Vi fick den här informationen 42 dagar innan nämndmötet. Beslutet ska tas 28 maj och träda i kraft i augusti. Det har varit helt utebliven kommunikation med föräldrarna, säger Johanna Tüll Hollander, förälder och en av initiativtagarna till en namninsamling mot de nya planerna.

Föräldrar är kritiska mot att barnen ska behöva byta skola flera gånger på grund av att klasser slås ihop. Nina Dahlström, Johanna Tüll Hollander, Jennie Evaldsson, Victoria Rosell och Sandra Karlsson har engagerat sig. 

Föräldrar är kritiska mot att barnen ska behöva byta skola flera gånger på grund av att klasser slås ihop. Nina Dahlström, Johanna Tüll Hollander, Jennie Evaldsson, Victoria Rosell och Sandra Karlsson har engagerat sig. 

Stefan Källstigen

Den har startats av föräldrar till barn på Iljansbodaskolanen som hoppas att kommunen ska utreda vidare och inte spika beslutet i närtid.

I början av veckan hade de strax över 200 underskrifter.

Utfyllnad

Att det nya förslaget kom så nära på nämndmötet oroar föräldrarna.

– Det här får mig att känna att de redan har tagit beslutet och inte vill lyssna på oss, säger Sandra Karlsson.

Iljansbodaskolan och Kolarängsskolan ingår i samma enhet och har samma rektor. Johanna Tüll Hollander anser att kommunen nu väljer att satsa på Kolarängsskolan och att eleverna som går på Iljansbodaskolan riskerar att känna sig som utfyllnadselever.

– Varför ska det centraliseras så kring Kallhäll? Det är viktigt för hela kommunen att det finns skolor i ytterområdena också, säger hon.

Ena delen av Iljansbodaskolan byggdes nyligen om för att kunna ha slöjd för elever upp till sexan. Nu har kommunen andra planer.

Ena delen av Iljansbodaskolan byggdes nyligen om för att kunna ha slöjd för elever upp till sexan. Nu har kommunen andra planer.

Stefan Källstigen

Ett av kommunens argument till det liggande förslaget är att det inte finns elever nog. Där tycker föräldrarna att det är en alldeles för kortsiktig analys.

– Det är inte så konstigt att det inte har flyttat in så mycket barnfamiljer med tanke på hur ränteläget har varit de senaste åren. Men på sikt kan det ändras. Då tycker jag det här känns kortsiktig, säger Johanna Tüll Hollander.

Kraftsamlar

Sandra Karlsson delar bilden.

– Det planeras även för nya bostadsområden, exempelvis i Norra Stäket. Det är nog inte pensionärer som kommer flytta in där, säger hon.

Med nämndmötet runt hörnet kraftsamlar föräldrarna.

– Vi kommer gå till mötet och säga vad vi tycker. Vi hoppas att politikerna vill se en bättre utredning, säger Johanna Tüll Hollander.