Rondellen är öppen och trafiksituationen i Svanhagen blir allt tryggare. Men helt säkert är området fortfarande inte.

I samband med att Trafikverket började avveckla sig från platsen skulle kommunen öka säkerheten längs cykelbanan och in- och utfarterna vid pizzerian och bensinmacken.

Men det är Trafikverket, och inte kommunen, som ansvarar för de aktuella vägbitarna. Ekerö kommuns trafikplanerare Pepijn Klaassen blev tagen på sängen när det uppdagades.

– Jag var övertygad om att vi hade rådighet över det hela, säger han.

Tanken var att kommunen skulle göra kortsiktiga insatser i april och maj. Men planerna sprack.

– Kommunen sköter ytan, men vi har ingen rådighet över utformningen visade det sig, säger Pepijn Klaassen.

Vill separera väg och cykelbana

Han menar att det är en snårig situation och beskriver varför missförståndet uppstått.

– Det är skillnaden mellan att vara väghållare och ansvara för driften. Det brukar vara samma, men det finns vissa undantag. Det här är ett sådant undantag som inte är särkilt bra registrerat. Från båda sidor har vi gjort en missbedömning här och trodde att det kunde åtgärdas snabbt. Men nu kommer det tyvärr ta mer tid, säger han.

Planen var att göra en bättre separering av cykelbanan mot bilvägen.

– Vi vill att det ska vara mer tydlighet kring utfarterna. Det är trafikfarligt för alla. Men jag kan inte säga när det blir för vi får inte utföra det här på någon annans väg, säger Pepijn Klaassen.

Även Trafikverket blev förvånade.

– Färentunavägen är Trafikverkets, men vi trodde att gång- och cykelvägen var Ekerö kommuns, säger Edward Billerholm, projektledare på Trafikverket. .

Gång- och cykelvägen är ett separat arbete och har därför inte ingått i projektet med rondell och flytt av busshållplatsen som Trafikverket ansvarat för.

– Det här är väldigt ovanligt, en unik situation skulle jag säga. Vi kommer reda ut det här, men det tar nog några månader ungefär. Det kommer inte byggas under året, säger han.

Nu måste kommunen inleda arbetet från grunden.

– Så fort man har önskemål att ändra utformning av en statlig väg så finns rutiner från Trafikverket, det kallas behovslistan. Behovet av en ombyggnation kommer på en lång lista där Trafikverket gör en bedömning på regionnivå vilka som är mest brådskande, säger Pepijn Klaassen.

Edward Billerholm menar att Trafikverket ser allvarligt på trafiksituationen.

– Det är en hög prioritet skulle jag säga. Vi känner till att det har varit olyckor där och då måste man prioritera upp det, säger han.

Tar lärdom

Viss självransakan görs.

– Vi gör alltid en erfarenhetsåterföring och får ta med helheten och bli bättre nästa gång, säger han.

Pepijn Klaassen har tät dialog med Trafikverket.

Kan ni göra något för att de ska prioritera ärendet högre?

– För oss är det här stället absolut prio ett. Så vi talar om den här sträckan varje gång vi träffar representanter från Trafikverket.