Det var 2022 som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) drog in företagets tillstånd. Detta då ledande personer inom företaget bland annat tagit emot assistansersättning på felaktiga grunder.

Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Under tiden har företaget fått fortsätta verka i Botkyrka kommun. Men nu meddelar domstolen att man inte tar upp fallet. Därmed har kommunen valt att säga upp avtalet med hemtjänstutövaren.

De 300 personer som haft hemtjänst genom Aros omsorg kommer att bli tilldelade någon annan av de externa utförarna i kommunen.