I en skrivelse riktad till kommunstyrelsen formulerar Upplands-Brohus en framställan som berör ”bostadsproduktion på Köpmanvägen i Bro”.

Detta gäller projektet som Mitt i tidigare berättat om. Planerade flerfamiljshus med hyresrätter fick en förändrad inriktning. I stället fick kommunala Upplands-Brohus i uppgift att bygga 16 bostadsrättsradhus som ska vara 91 kvadratmeter vardera.

Av skrivelsen som nyligen skickades till politikerna i kommunstyrelsen står att läsa: ”Styrelsen för Upplands-Brohus beslutade den 4 april 2023, under förutsättning att kommunen godkänner investeringen, att genomföra projektet till en total investeringskostnad om 68 miljoner kronor.”