Var naturskönt. I 40 år har kolonisterna odlat grödor. Nu lämnar de sista – och det är högst osäkert när de får komma tillbaka. På bild, Sabina Andersson och Jelena Klimova från koloniföreningen. Båda har odlat här i sju år. Foto: Mikael Andersson

Kolonilotterna och Rosenparken stängda året ut

Saneringen av den förorenade marken i Riddersvik sker tidigast 2022, det beskedet kommer nu exploateringskontoret med. Det innebär att Rosenparken och koloniområdet blir avstängt, minst, hela år 2021.

  • Publicerad 13:36, 21 apr 2021

Vi saluförde bären som fria från gifter

– Vi tänker sanera Rosenparken, koloniområdet och utsiktskullen på en och samma gång. Men vi hinner inte med det i år, säger Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret.

Rosenparken och kolonilottsområdet har i många år varit populärt bland hundägare, barnfamiljer och förskolor.

Trasiga staket och hål i marken

Men under fjolårets förarbeten kring det stora bostadsprojektet intill hittade kommunen höga blyhalter i jorden. Både parken och koloniområdet stängdes av direkt.

Det fanns risk att barn och hundar skulle få i sig jorden, enligt exploateringskontoret. De små odlingsplättarna präglas nu av omkullkastade trasiga staket, en begynnande igenväxning och hål i marken.

Packar ihop. På bild, Sabina Andersson (i mörkblått) och Jelena Klimova (i gult) från koloniföreningen som båda odlat här i sju år. Foto: Mikael Andersson

– Vi har förlorat 45 procent av kolonisterna. Området ser för jävligt ut, säger Mia Mathon, ordförande för kolonilottsföreningen.

Måste bort sista maj

Mitt i träffar kolonisterna Sabina Andersson och Jelena Klimova i området i ett typiskt aprilväder. Lotterna ligger majestätiskt vackert vid Mälaren. Tiden då Sabina och Jelena stod här och sålde egenodlade jordgubbar, vitlök, kål, blommor, vinbär och krusbär känns långt borta.

– Vi saluförde bären och grönsakerna som ekologiska och fria från gifter. Det är så ironiskt, säger Sabina.

De vågar knappt hoppas på att få komma tillbaka nästa år.

– Vi vet inte om folk blir kvar i föreningen. Men staden har ingen annan mark att ge oss, säger Jelena.

Den sista maj måste de ha tagit hem alla de redskap, lådor, växter, stolar och bord de vill rädda.

– Jag förstår inte hur folk ska få plats i sina lägenheter. Vi har bett staden om en container utan att få svar, säger Sabina.

Kommer ta tid

I maj och juni har stadsdelsförvaltningen lovat att röja upp. Tidigast i höst kommer staden genomföra upphandlingen för saneringen.

– Miljöförvaltningen vill att parken hålls instängslad och jag har svårt att se att den inte kommer vara det fram till att saneringen är genomförd, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Nedgånget. Saneringen på Riddersvik väntas kosta mellan 50-100 miljoner kronor. Exploateringskontoret hoppas få fullt bidrag från Naturvårdsverket, men har ännu inte sökt stödet. Foto: Mikael Andersson

Väldigt glädjande att det snyggas till

Många på Riddersvik tycker arbetet går saktfärdigt.

– Det förvånar. Kommunen borde ha jobbat med saneringar både här och där sedan tidigare. Man undrar vilken framförhållning de verkligen haft, säger Mia Mathon.

Missnöje bland lokalpolitiker

Staden arbetar så snabbt man kan, betonar Margaretha Larsson Almqvist.

– Hade det rört sig om ett mycket mindre område hade det kanske gått fortare.

Även bland lokalpolitiker har missnöjet grott sedan i fjol.

– Kolonilotterna har förvandlats till något Gud glömde. Därför är det väldigt glädjande att det kommer snyggas till, säger Pi Högdahl från Socialdemokraternas lokalförening i Hässelby villastad.

Vill inte garantera återflytten

Om odlarna och parkflanörerna verkligen får komma tillbaka nästa är, är inget Margaretha Larsson Almqvist vill slå fast.

– Jag vill helst inte säga här och nu när vi tror saneringen genomförs. Om det visar sig att vi inte klarar tidsplanen kanske jag inger falska förhoppningar.

Inställt. Kolonisterna tvingades ställa in sitt 40-årsjubileum i fjol – nu kallas deras område för en sophög bland folk i området. Foto: Mikael Andersson

Rosenparken vid Riddersvik fortsätter vara avstängd. Foto: Mikael Andersson

Modern trädgårdsstad planeras i området

2014 beslutade Stockholms stad att stadens gamla plantskola på Riddersvik, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg, skulle ersättas med bostäder.

En ny detaljplan för det allétäta Riddersviksområdet, som ägs av kommunen, väntas godkännas i september i år och därefter klubbas i kommunfullmäktige 2022. Tidigast 2024 väntas byggstart för de cirka 700 bostäderna som ska byggas som radhus, låga punkthus och flerbostadshus av privata byggbolag.

Cirka 1400–1500 personer kommer att bo i området. Bostäderna avses, enligt staden, bli uppdelade i hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter.

Även ett äldreboende och förskola ska byggas.

Under samrådet vintern 2018/2019 lämnades cirka 180 synpunkter från allmänheten, remissinstanser och föreningar på förslaget.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre